Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo về việc tiếp cận nguồn vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Báo cáo về việc tiếp cận nguồn vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi
Thực hiện Công văn số 1605/UBND-NN&TNMT ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp, tiếp cận nguồn vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả như sau:

Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công bố kết quả nghiên cứu, sản xuất thành công vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung Ương Navetco (Công ty Navetco) nghiên cứu và sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y liên hệ với Cục Thú y, Công ty Navetco để sớm tiếp cận nguồn vắc xin.

Theo Công ty Navetco cho biết: Vắc xin đã được Cục Thú y cấp phép sản xuất và lưu hành vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi chủng AFSV-G-delta I 177L, tên thương mại NAVET-ASFVAC nhưng đây là vắc xin mới, lần đầu tiên trên thế giới được cấp phép thương mại, do vậy để có thêm các dữ liệu khoa học về độ an toàn và hiệu quả phòng bệnh trong thực tế sản xuất ở quy mô rộng hơn.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo việc sử dụng vắc xin được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 lựa chọn một số trang trại trên 63 tỉnh thành trong cả nước để tiêm phòng cho heo từ 8-10 tuần tuổi với sự giám sát chặt chẽ về độ an toàn và hiệu quả phòng bệnh của Cục Thú y, cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y cấp tỉnh, đơn vị sản xuất vắc xin và trang trại chăn nuôi. Sau khi có kết quả giai đoạn 1 Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét quyết định sử dụng vắc xin ở quy mô đại trà và có vắc xin thương mại bán rộng rãi trên thị trường.

Để sớm tiếp cận với Vắc xin Dịch tả lợn Châu phi, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với của các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tiêm phòng và đăng ký danh sách tham gia giai đoạn 1 để báo cáo Cục Thú y xét duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.​

Chi cục Chăn nuôi và Thú y