Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm truyền thống

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm truyền thống
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương ở Hà Nam bước đầu mang lại kết quả quan trọng, từng bước tạo dựng thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa làng nghề, tăng thu nhập cho người dân.

 Nhãn hiệu tập thể thường do một Hiệp hội, một HTX sở hữu phải đảm bảo việc kiểm soát và quản lý nhãn hiệu tập thể có hiệu quả. Việc công khai các thông tin liên quan đến nhãn hiệu tập thể, việc sử dụng nhãn hiệu tập thể sẽ giúp hạn chế các tranh chấp phát sinh và đảm bảo được uy tín trên thị trường. Các thành viên của nhãn hiệu tập thể cần phải có tinh thần đoàn kết trong việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể của tổ chức mình, phát huy được sức mạnh lợi thế cạnh tranh của nhãn hiệu tập thể trong quá trình cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Xây dựng mạng lưới thị trường bền vững, ổn định. Tích cực chủ động trong việc phát hiện các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tập thể của tổ chức mình và xử lý nghiêm, triệt để.

                                          Nuôi úm gà Móng Tiên Phong 

    Đến nay, hà Nam đã có 10 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể bao gồm: bánh đa nem làng Chều, rượu làng Vọc, gốm Quyết Thành, trống Đọi Tam, cá kho Nhân hậu, Lụa Nha Xá, thêu ren Thanh Hà, gà Móng Tiên Phong… Theo đó các dự án triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao uy tín chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tạo ra mối liên kết và hỗ trợ giữa các cơ quan, ban ngành, giúp các cơ sở, doanh nghiệp bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo được mô hình cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương. Nâng cao hiểu biết của xã hội về lĩnh vực sở hữu trí tuệ để chấp hành, tôn trọng quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm được bảo hộ đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội nhất định như: Tăng giá bán, tăng thị phần trên các thị trường truyền thống, đảm bảo uy tín và sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm được bảo hộ.

Các hộ dân tham gia vào Hiệp hội được hưởng các quyền lợi từ Hiệp hội đem lại,phấn khởi tin tưởng vào đường lối , chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tập trung nhân lực đầu tư sản xuất và kinh doanh tạo hiệu quả cao nhất. Cùng Hiệp hội chung sức đồng lòng xây dựng phát triển bảo vệ danh tiếng uy tín của thương hiệu.

     Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cho một sản phẩm là một chuỗi các công việc phức tạp bao gồm nhiều khâu. Việc xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể cần được thực hiện một cách thận trọng với lộ trình và bước đi cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu tập thể nhằm đạt được sự đồng thuận và ủng hộ tuyệt đối của các chủ thể.

Để phát huy thế mạnh nhãn hiệu tập thể được bảo hộ, biện pháp trước mắt là cần đánh giá đúng tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và có chiến lược bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ thông qua các lớp đào tạo tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của các thành viên trong tổ chức tập thể, các tổ chức Hiệp hội, HTX, các cán bộ quản lý trong các cấp lãnh đạo ở địa phương có đăng ký nhãn hiệu tập thể nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

     Việc xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể cần xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên kết hợp với xây dựng các văn bản mang tính quy phạm pháp luật khác liên quan (quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy trình kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn mang nhãn hiệu tập thể, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, quy định đóng gói bao bì, gắn tem nhãn…).

       Bộ máy tổ chức điều hành việc quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể cũng cần được đầu tư ngay từ bước đầu như: cử cán bộ có năng lực, hiểu biết về sở hữu trí tuệ tham gia và thường xuyên được tập huấn nâng cao… Có như vậy các sản phẩm đặc sản, truyền thống mới phát huy hết được giá trị truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com