Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 03/CĐ-PCTT-TKCN của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam về cơn bão số 4.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công điện số 03/CĐ-PCTT-TKCN của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam về cơn bão số 4.

Hồi 10h00 ngày 29 tháng 8 năm 2019 Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Nam đã ban hành Công điện số 03/CĐ-PCTT-TKCN về cơn bão số 4 gửi Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố; Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Công ty Điện lực Hà Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

Toàn bộ nội dung của Công điện mời bạn đọc tải về:

Công điện số 03-CĐ-PCTT-TKCN.pdf

Chi cục Thủy lợi