Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đến thăm và làm việc tại làng nghề dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, thị xã Duy...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đến thăm và làm việc tại làng nghề dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngày 05/9/2020, Ông Nguyễn Quang Nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cùng đoàn khảo sát của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn do bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác đến thăm và làm việc tại làng nghề dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên.

A1.jpg

Đoàn khảo sát đến cửa hàng chưng bày sản phẩm của gia đình ông bà Sơn Thúy silk,

thôn Nha Xá, xã Mộc Nam

A2.jpg

Đoàn thăm cơ sở dệt lụa của gia đình ông Lê Ngọc Đại, thôn Nha Xá, xã Mộc Nam