Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền và hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền và hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Nhằm khai thác tối đa thị trường trong nước, ổn định sản xuất nông nghiệp, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đảm bảo đời sống cho nông dân trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, đồng thời triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản của địa phương tại thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường, hỗ trợ, tiêu thụ các nông sản, dịch vụ nông nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử.

Để có định hướng đúng về nội dung và thời gian tuyên truyền cho các mặt hàng nông sản, hỗ trợ tiêu thụ trên các sàn giao dịch điện tử, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trân trọng đề nghị các địa phương phối hợp một số nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin về mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản của địa phương, đặc biệt là các mặt hàng có sản lượng lớn khi vào vụ thu hoạch, cần hỗ trợ tiêu thụ theo biểu mẫu kèm theo;

2. Đề nghị Quý Sở giao các đơn vị đầu mối theo dõi, phối hợp thực hiện.

Thông tin gửi về Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trước ngày 10/6/2020 theo địa chỉ:

Phòng Thị trường trong nước

Điện thoại: 024.37711210 / 0912.262.872 (CV Cao Thị Minh Huệ)

Email: thuongmai.cb@gmail.com hoặc caominhhue@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

Chi cục QLCL NLS & TS