Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều khoản tham chiếu tuyển chuyên gia

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Điều khoản tham chiếu tuyển chuyên gia
Vị trí: Chuyên gia xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ngành rau củ quả tại chợ dân sinh

 

1.     Giới thiệu

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nam (sau đây gọi là Chi cục QLCL) là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển kinh doanh, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Chi cục QLCL cùng Tổ chức Rikolto (tổ chức phi chính phủ của Vương quốc Bỉ) đã ký bản Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Phát triển hệ thống thực phẩm bao trùm, thích ứng và bền vững tại tỉnh Hà Nam (2022-2026) nhằm mang lại lợi ích cho nông hộ sản xuất nhỏ và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Chương trình hướng tới ba mục tiêu chính: sản xuất bền vững , phát triển thị trường bao trùm và môi trường thực phẩm thuận lợi. Dự án thúc đẩy và kết nối các tác nhân trong chuỗi thực phẩm bao gồm tổ chức nông dân/Hợp tác xã, đơn vị cung cấp dịch vụ, công ty kinh doanh thực phẩm, tiểu thương, người tiêu dùng với mục tiêu nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Một trong các chiến lược ưu tiên trong chương trình hợp tác trên đó là việc thúc đẩy thị trường kinh doanh thực phẩm bao trùm thông qua các chợ dân sinh tại địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung, T.P Phủ Lý nói riêng. Theo đó, Chi cục QLCL tìm kiếm chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn về các qui định liên quan tới VSATTP, ưu tiên đối với ngành hàng rau củ quả (RCQ) làm cơ sở để hướng dẫn Ban quản lý chợ và các thương lái áp dụng.

2.     Mục tiêu công việc

Dự án “Phát triển hệ thống thực phẩm bao trùm, thích ứng và bền vững tại tỉnh Hà Nam" mong muốn xây dựng những hướng dẫn thực hành an toàn vệ sinh đối với ngành hàng RCQ, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương hiểu rõ các quy định và tuân thủ các hướng dẫn. Đồng thời, các hướng dẫn góp phần hỗ trợ Ban quản lý chợ và các cơ quan chức năng quản lý, giám sát thực hành ATTP khu vực chợ dân sinh hiệu quả hơn.

3.     Mô tả công việc

Chuyên gia tập hợp các văn bản pháp quy liên quan đến ATTP khu vực chợ dân sinh đối với ngành hàng RCQ. Hệ thống văn bản sẽ bao gồm các cấp độ: (1) các Luật liên quan đến ATTP, (2) các Nghị định, chỉ thị, nghị quyết liên bộ và các quyết định do Chính Phủ/Thủ tướng ban hành, (3) các thông tư do Bộ ban hành, (4) các quyết định về kiểm soát, thực hiện các chính sách cấp tỉnh do UBND tỉnh ban hành. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn và quy chuẩn về ATTP đối với chợ dân sinh.

Từ hệ thống văn bản trên, chuyên gia sẽ tổng hợp thành một quyển cẩm nang hướng dẫn ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu đối với các tiểu thương để dễ dàng thực hành VSAT đối với các sản phẩm RCQ tại chợ dân sinh.

4.     Kế hoạch thực hiện và kết quả mong đợi

Dự kiến thời gian, hoạt động và kết quả mong đợi như sau:

Hoạt độngThời gian thực hiệnKết quả mong đợi
Tổng hợp cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy liên quan đến VSAT đối với ngành RCQ tại chợ dân sinh1.5 ngàyBản tổng hợp cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy (gồm các Luật, văn bản của chính phủ, văn bản liên bộ, văn bản tỉnh Hà Nam)
Xây dựng đề cương của cẩm nang hướng dẫn thực hành các qui định về VSAT đối với ngành RCQ tại chợ dân sinh 0.5 ngàyChi tiết các nội dung chính trong cẩm nang
Xây dựng bộ cẩm nang4 ngàyNội dung chi tiết bộ cẩm nang về thực hành VSAT áp dụng đối với ngành RCQ tại chợ dân sinh
Trình bày tóm tắt Cẩm nang với Chi cục QLCL, Rikolto và các bên liên quan 0.5 ngàyCác bên liên quan hiểu rõ nội dung về VSATT đối với ngành RCQ tại chợ dân sinh

5.     Yêu cầu về năng lực chuyên gia

Chuyên gia được tuyển chọn với các tiêu chí sau:

  • Có chuyên ngành về lĩnh vực Nông nghiệp, VSATTP, Kinh tế Nông nghiệp hoặc liên quan;
  • Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và thúc đẩy chuỗi tiêu thụ RCQ thông qua hệ thống chợ;
  • Kinh nghiệm làm việc với các bên liên quan trong hệ thống chợ dân sinh (tiểu thương, ban quản lý chợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương);
  • Hiểu biết sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam về ATTP ở cấp trung ương và cấp tỉnh;
  • Có nhiều các nghiên cứu và xuất bản liên quan được xuất bản/công bố.

6.     Điều kiện chi trả

Tiền công chuyên gia được chi trả theo yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác phù hợp của vị trí cần tuyển dụng nêu tại Mục 5 của bản Tham chiếu này, theo quy định tài chính của dự án và tham khảo các qui định liên quan khác. Dự án sẽ chi trả cho chuyên gia thông qua chuyển khoản ngân hàng (chi tiết được cung cấp trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn) dựa trên sự chấp thuận của dự án đối với kết quả yêu cầu nêu trong TOR này.

7.      Cách nộp thư ứng tuyển

Ứng viên đủ điều kiện vui lòng gửi thông tin (CV và Đơn ứng tuyển) tới Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sảm và Thủy sản theo địa chỉ ccqlclhna@gmail.com trước ngày 10/6/2023.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sảm và Thủy sản