Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá truyền thống trên đất trồng l...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá truyền thống trên đất trồng lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản”
Sáng 30/10/2020 Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá truyền thống trên đất trồng lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản”.

0.JPG 

Tại mô hình thực hiện dự án tại xã Mộc Nam Hội đồng Khoa học Sở đánh giá Dự án được triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các hộ tham gia mô hình đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, được tư vấn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ các hạng mục khác đầy đủ theo quy định.

1.JPG

Đại diện HTX Thủy sản Mộc Nam và các thành viên trong HTX đã có những báo cáo, trình bày về kết quả thực hiện tại cơ sở, đồng thời nên lên một số khó khăn của các thành viên HTX đang gặp phải như: Nguồn nước, đường điện phục vụ cho sản xuất, xử lý môi trường cho ao nuôi, nguồn con giống và đầu ra cho sản phẩm…

2.JPG

Về hiệu quả kinh tế mô hình cho năng suất từ 8-12 tấn cá/ha, tương đương với phương thức nuôi thâm canh trong ao nước tĩnh. Giá trị sản xuất đạt từ 207-222 triệu đồng/ha đất canh tác, cao hơn ao nuôi truyền thống từ 30 - 40 triệu đồng.

3.JPG

4.JPG 

Kết quả thực hiện Dự án là cơ sở khoa học khẳng định hiệu quả của mô hình nuôi cá ao nổi, là giải pháp hiệu quả giúp chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và NTTS trên đất trồng lúa, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y