Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Hội nghị công bố tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ sản xuất nhỏ tại Hà Nam; Quyết định số 129/QĐ-SNN ngày 07/7/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, ngày 09/7/2021 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức: Hội nghị công bố tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện tổ chức phi chính phủ Quốc tế: RIKOLTO Việt Nam; Các đồng chí Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở; Lãnh đạo các Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản; Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV; Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nam; Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nam, một số cán bộ các Chi cục; Trung tâm và phòng chuyên môn. Đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã. Đại diện một số Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh rau trên địa bàn tỉnh.

A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg

A4.jpg

1. Quyết định 131/QĐ-SNN ngày 08/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 1. Quyết định 131.QĐ.SNN.pdf

2. Tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 2. Tài liệu hưướng dãn thực hành GPS.docx

Chi cục QLCL NLS & TS