Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác phát triển Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai công tác tiêm ph...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị sơ kết công tác phát triển Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai công tác tiêm phòng vụ Thu năm 2020
Ngày 09/9/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020. Thành phần tham dự có các Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp, Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng có liên quan.

Tại hội nghị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã báo cáo kết quả công tác chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện của các tháng cuối năm. Kết quả công tác phát triển chăn nuôi trong thời gian vừa qua cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như: đàn trâu, bò đạt 34,5 nghìn con bằng 87,2% kế hoạch; đàn lợn ước đạt 356,8 nghìn con bằng 89,2% kế hoạch; đàn gia cầm ước đạt 7,3 triệu con bằng 97,7 % kế hoạch; thành lập được 02 HTX NTTS kiểu mới, hướng dẫn đôn đốc các địa phương triển khai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “ sông trong ao" đảm bảo tiến độ đã đề ra… Các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát; công tác giám sát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng đạt được rất thấp so với yêu cầu.

A1.jpg

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng tập trung thảo luận các khó khăn, vướng mắc và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đàn các tháng cuối năm, cùng phấn đấu đạt được tỷ trọng ngành chăn nuôi đã đề ra.

 A2.jpg

Tập trung triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 từ ngày 18/9 - 20/10, đồng thời kết hợp triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường từ ngày 20/9 - 20/10.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã yêu cầu các địa phương tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu phát triển chăn nuôi năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai các chương trình, đề án của ngành và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khống chế tốt các ổ dịch không để lây lan.

2. Tổ chức thống kê và báo cáo số lượng tổng đàn theo Luật Chăn nuôi.

3. Tập trung chỉ đạo, tổ chức công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu, nhất là các loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ (Lở mồm mong móng gia súc, Dịch tả lợn, Dại chó mèo) từ ngày 18/9 đến 20/10/2020.

4. Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2 từ ngày 20/9  đến 20/10/2020, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; sử dụng lượng hóa chất tỉnh hỗ trợ tại các nơi công cộng, có nguy cơ cao (đường làng, ngõ xóm, bãi rác thải, khu chăn nuôi tập trung, chợ…) đảm bảo đạt hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, quy định trong công tác sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật để người dân biết và chấp hành thực hiện.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Tin liên quan