Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023
Kế hoạch số 125/KH-BCĐCVĐ, ngày 05/4/2023 về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 443/KH-UBND, ngày 8/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1319-TB/VPTU ngày 04/4/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam về nội dung trình, xin ý kiến của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh tại Tờ trình số 125-TTr/ĐĐ, ngày 29/3/2023; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Hà Nam, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn, có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận năm 2023 như sau:

Ảnh 1.jpg

Ảnh 2.jpg

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người sản xuất kinh doanh  nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa có nguồn gốc nông nghiệp. Đồng thời bảo vệ quyền lợi và góp phần giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm một cách thông thái.

- Hội nghị, tọa đàm nhằm tuyên truyền giới thiệu sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn, có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận. Đồng thời, thực tiễn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Nhằm phát hiện, ghi nhận, đánh giá, các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thực phẩm, công nghệ sinh học góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cộng đồng các doanh nghiệp, Nhân dân trong sản xuất, kinh doanh nhằm quảng bá và sử dụng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Phát huy vai trò sáng kiến sáng tạo, giữ gìn và phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm làng nghề; Khuyến khích, động viên người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong hưởng ứng Cuộc vận động.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Hội nghị phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; đảm bảo các điều kiện về công tác an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ và các điều kiện khác để quá trình thực hiện chương trình diễn ra một cách thuận lợi, an toàn, hiệu quả, thiết thực.

- Các sản phẩm tham gia gian hàng tại Hội nghị trưng bày là sản phẩm OCOP; sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống có giá trị văn hóa, lịch sử của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận; thu hút  được sự quan tâm và tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và Nhân dân trong việc xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam.

II. NỘI DUNG

A. Phần thứ nhất: Khai mạc và tổ chức tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.

1. Đơn vị chủ trì và thực hiện: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Hà Nam); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản).

2. Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương; Báo Hà Nam; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" các huyện, thành phố, thị xã; Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Kinh Bắc (Hà Nội).

 3. Thành phần, số lượng đại biểu:

3.1. Thành phần:

- Đại biểu Trung ương mời: Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phụ tránh tỉnh Hà Nam.

- Đại biểu tỉnh mời: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh; Lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố mời: Thường trực Thành ủy Phủ Lý; Đại diện Ban chỉ đạo CVĐ các huyện, thành phố, thị xã.

- Phóng viên: Báo Hà Nam, Đài PT và TH tỉnh.

3.2. Số lượng đại biểu: Dự kiến 80 đại biểu.

4. Nội dung chương trình hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua, nội dung chương trình;

- Phát biểu khai mạc hội nghị;

- Mời lãnh đạo đạo tỉnh tặng hoa cho Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, nhân Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023;

- Tọa đàm, giao lưu: Mời đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện doanh nghiệp, nhà sản xuất có sản phẩm trưng bầy lên sân khấu giao lưu, tọa đàm (dự kiến 06 đại biểu, chia thành 03 đợt).

- Thăm quan các gian hàng trưng bày: mời các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm.

4. Tít chữ Hội nghị khai mạc: 

BAN CHỈ ĐẠO CVĐ “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

TỈNH HÀ NAM

HỘI NGHỊ

TỌA ĐÀM, GIAO LƯU, TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ TRƯNG BÀY

SẢN PHẨM OCOP; SẢN PHẨM AN TOÀN CÓ NGUỒN GỐC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN NĂM 2023

 

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2023 

5. Thời gian tổ chức:

- Thời gian trưng bày sản phẩm: dự kiến 05 ngày, từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023.

- Thời gian khai mạc hội nghị: dự kiến từ 19giờ30' - 21giờ30', ngày 20/4/2023 (thứ Năm);

- Các đơn vị được lựa chọn tham gia gian hàng hoàn thành việc trưng bày sản phẩm trước 15giờ00', ngày 19/4/2023 (thứ Tư).

6. Địa điểm tổ chức: Khu trung tâm Rạp chiếu bóng Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

B. Phần thứ hai: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.

1. Quy mô tại điểm trưng bày:

- Diện tích: Tổng diện tích rạp dự kiến 1.000m2

- Số lượng tham gia: 50 gian hàng.

- Tiêu chuẩn mỗi gian hàng có diện tích 3m x 3m.

2. Sản phẩm trưng bày: Các sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc từ nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Hà Nam yêu cầu:

1. Cơ quan Thường trực BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và trình Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho hội nghị tọa đàm, giao lưu, tuyên truyền giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP; sản phẩm an toàn có nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương.

- Xây dựng kịch bản, nội dung chương trình Hội nghị và các điều kiện cần thiết khác để Hội nghị diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả.

- Mời các đại biểu tham dự hội nghị.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã và mời các nhà sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận được lựa chọn tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp an toàn để trưng bày tại gian hàng (Sản phẩm không được trùng lặp).

- Giao Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lựa chọn, bố trí trưng bầy các sản phẩm tại các gian hàng theo sự sắp xếp của Ban chỉ đạo Cuộc vận động.

- Có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa tại các gian hàng tham gia trưng bầy  giới thiệu tại Hội nghị và báo cáo về  Cơ quan Thường trực BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, qua Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trước ngày 12/4/2023:

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn, chuẩn bị các nội dung câu hỏi, trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Hội nghị toạ đàm, giao lưu giúp đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hỗ trợ kinh phí vận chuyển cho các huyện, thị xã, thành phố tham gia trưng bầy gian hàng tại hội nghị.

- Phối hợp Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Kinh Bắc (Hà Nội) để triển khai nội dung theo Kế hoạch trưng bày sản phẩm.

3. Các đơn vị thành viên BCĐ tỉnh

3.1. Sở Công Thương: Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn, chuẩn bị các nội dung câu hỏi, trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Hội nghị toạ đàm, giao lưu giúp đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương.

3.2. Các tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn Thanh niên tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm triệu tập các đoàn viên, hội viên (số lượng mỗi đơn vị 100 người) để tham quan khu trưng bày sản phẩm trong thời gian tổ chức hội nghị và trưng bày sản phẩm.

3.3. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của BCĐ cuộc vận động tỉnh; đưa tin về hội nghị tọa đàm, gia lưu, giới thiệu sản phẩm…

3.4. Báo Hà Nam viết bài trước, trong và sau hội nghị giới thiệu sản phẩm OCOP sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh.

3.5. Các sở, ban, ngành, các cơ quan là thành viên BCĐ cuộc vận động; Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội nữ doanh nhân tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động tham quan tại điểm trưng bày sản phẩm OCOP.

4. BCĐ các huyện, thị xã, thành phố, thị xã.

Căn cứ vào kế hoạch, tình hình thực tiễn tại địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền cho Ngày Thương hiệu Việt tại địa phương mình đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Thành phố Phủ Lý:

+ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Phủ Lý báo cáo Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố quan tâm phối hợp cùng với BCĐ Cuộc vận động tỉnh để giúp cho việc tổ chức Hội nghị đạt kết quả cao nhất.  

+ Chỉ đạo UBND phường Lương Khánh Thiện tạo mọi điều kiện về vị trí tổ chức, điều kiện về điện nước, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và các điều kiện khác để quá trình thực hiện chương trình diễn ra một cách thuận lợi.

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; đài truyền thanh xã/phường tuyên truyền Ngày Thương hiệu Việt Nam, đặc biệt tuyên truyền và quảng bá nội dung về chương trình hội nghị và trưng bày sản phẩm theo Kế hoạch. Triển khai thực hiện treo băng zôn, phướn trên các tuyến phố giao thông chính theo đề nghị của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh (có nội dung băng zôn gửi kèm).

5. Về kinh phí thực hiện

- Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh năm 2023; nguồn kinh phí chương trình xúc tiến thương mại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản) và nguồn xã hội hóa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tọa đàm tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp an toàn của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023./.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản