Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Thông tin phát triển ngành  
Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.
Sáng ngày 09/10/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự hội nghị  có đại diện các cơ quan của Bộ Nông nghiệp&PTNT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, doanh nghiệp; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách nông nghiệp, nông thôn; lãnh đạo VPĐP nông thôn mới các huyện, thành phố; lãnh đạo phòng Nông nghiệp&PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trong tỉnh, các tập thể và cá nhân được khen thưởng và đại diện các thôn, xóm, hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

 A1.jpg

Toàn cảnh h​ội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới với sự quyết tâm rất cao và nỗ lực phấn đấu quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, nhất là sức sáng tạo, sự đồng thuận, sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn toàn tỉnh thực sự được khởi sắc, đổi mới, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi... đã rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về không gian, thu nhập, mức sống. Đến nay 100% số xã và 04 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 huyện (Lý Nhân và Bình Lục) dự kiến hết năm 2019 hoàn thành 9/9 tiêu chí và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh 10 năm qua là trên 14.633 tỷ đồng, bình quân huy động được xấp xỉ 1.626 tỷ đồng/năm; trên 149,3 tỷ đồng/xã. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã bê tông hóa trên 1.900 km đường giao thông thôn, xóm; 500 km đường trục xã; cứng hóa trên 1.000 km đường trục chính nội đồng; kiên cố được trên 100 km và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi; xây mới, nâng cấp đưa vào sử dụng 3.010 phòng học các cấp; xây mới, nâng cấp đưa vào sử dụng 32 nhà văn hoá xã và 451 nhà văn hóa thôn. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, giảm nghèo nhanh theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2019 là 46 triệu đồng (năm 2010 là 15 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới năm 2019 dự kiến còn 0,75% (năm 2015 là 2,92 %).

Ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong giai đoạn 2011-2019, UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen cho 271 tập thể; 266 cá nhân và 196 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, 44 tập thể thể và 47 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung  sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu rõ những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập; trong quá trình thực hiện chương trình cần tập trung thảo luận, bàn bạc kỹ, tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới và đề nghị các đại biểu đại diện các cấp, các ngành thể hiện rõ quyết tâm mới trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở ngành mình, địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Trung ương và các ngành chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

A2.jpg 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

A3.jpg

Đ/c Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đến năm 2020 và những năm tiếp theo đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị rất cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân để quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu cơ bản sau: Phấn đấu hết năm 2020 tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới còn khoảng 0,65% và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025, có ít nhất 01 huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,5%. Đến năm 2030, có 30% (2/6 huyện) số huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 1,5 lần so với năm 2025 và không còn hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới.

 A4.jpg

Đ/c Nguyễn Xuân Đông-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung: Bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quan điểm, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường hợp tác liên kết trong sản xuất bằng các chương trình, dự án sản xuất tập trung. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công phụ trách tiêu chí cụ thể để tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên của tổ chức mình hưởng ứng và tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục rà soát, lựa chọn nội dung phù hợp xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Chi cục Phát triển nông thôn