Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố về Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Thông t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hội nghị Trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố về Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng ngày 18/6/2021, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố về Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Thông tin và Truyền thông.

A2.jpg

Tại đầu cầu tỉnh Hà Nam, gồm có các đồng chí: Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đ/c Nguyễn Duy Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Lãnh đạo VNPT tỉnh, Lãnh đạo Viettel Hà Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo các Chi cục chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự.

Văn phòng