Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam đã tổ chức treo biển hiệu, băng rôn tại Sở Nông nghiệp & PTNT và trụ sở các huyện, thị xã, thành phố.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm  ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2021). Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam đã tổ chức treo biển hiệu, băng rôn tại Sở Nông nghiệp & PTNT và trụ sở các huyện, thị xã, thành phố.

          Sau đây là một số hình ảnh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam tại Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nam.
A1.jpg.jpg

A2.jpg.jpg