Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết qủa phỏng vấn thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết qủa phỏng vấn thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Thông báo Kết qủa phỏng vấn thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

1. Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn.

2. Bảng Tổng hợp điểm phỏng vấn.

1. Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn.pdf

2. Bảng Tổng hợp điểm phỏng vấn.pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ