Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện tưới tiêu, phòng chống thiên tai 2020 va các giải pháp 2021

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Kết quả thực hiện tưới tiêu, phòng chống thiên tai 2020 va các giải pháp 2021

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh xây dựng từ lâu và được phân vùng thành 3 khu chính: Hữu Đáy, Tả Đáy – Bắc Châu Giang và Tả Đáy – Nam Châu Giang. Toàn tỉnh hiện nay có 61 trạm bơm lớn và vừa do 3 Công ty quản lý với 324 máy bơm, công suất mỗi máy từ 1.000- 31.000m3 /h và hơn 400 trạm bơm nhỏ do 156 HTXDVNN quản lý. Với hệ thống này hàng năm phục vụ tưới tiêu cho hơn 66.000ha diện tích lúa 2 vụ và tiêu cho hown75.000ha đất sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Hà Nam được đánh giá là một trong những tỉnh hoàn thành lấy nước đổ ải vụ Đông xuân 2019-2020 sớm nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất, ngành nông nghiệp đã giao Chi cục Thủy lợi đã tham mưu phát động phong trào làm thủy lợi Đông Xuân, nạo vét được 779.916m3 , đạt 108,7% kế hoạch. Kết quả thực hiện Đông Xuân 2020 - 2021 tính đến 16/12/2020 đã nạo vét được 411.765m3, đạt 45,6% kế hoạch. Đồng thời kiểm tra đôn đốc các Công ty KTCTTL, các địa phương huy động 100% số máy bơm tưới để bơm nước, lắp đặt nhiều bơm nước cho các vủng khó khăn về nước tưới trong thời kỳ đổ ải…. Chỉ đạo chủ động lấy nước đổ ải sớm hơn bình thường, tranh thủ lúc triều cường lấy nước cho các trạm bơm dã chiến hoạt động. Tuyên truyền vận động nhân dân tại các địa phương có Cos đất cao chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể chuyển đổi sang trồng màu khi quá khó khăn về nước tưới.

Còn ở vụ Mùa đã tham mưu chỉ đạo các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi chủ động bơm tiêu nước đệm, vận hành công trình đúng quy trình nên đã hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, góp phần ổn định và nâng cao sản lượng cây lúa với năng suất lúa Xuân đạt 66,6 tạ/ha; Mùa đạt 57,8 tạ/ha.

Đồng thời tỉnh cũng làm tốt công tác phòng chống thiện tai bằng việc thành lập Ban chỉ huy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các cấp; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai trước mùa lũ bão, chuẩn bị các vật tư PCLB, xây dựng phương án trọng điểm và các phương án kế hoạch. Ban hành 2 công điện, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 và bão số 7. Hướng dẫn các địa phương, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và tổ chức đào tạo tập huấn về PCTT cho lực lượn này tại 32 xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ thủy nội đồng và PCTT năm 2021 cần tập trung các giải pháp như: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết để đôn đốc các địa phương, đơn vị, các Công ty KTCTTL tập trung lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020-2021, đảm bảo đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ, xây dựng phương án tưới, tiêu vụ Mùa, vụ Đông 2021. Tiếp tục xây dựng hướng dẫn triển khai quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các cán bộ thủy nông cơ sở. Tổ chức kiểm tra công trình trước mùa lũ bão và xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, bảo vệ các công trình trọng điểm. Trực ban theo dõi cập nhật đầy đủ các thông tin về mưa, bão, lũ, xử lý nhanh chính xác để báo cáo, tham mưu kịp thời…Thực hiện công tác thu nộp quỹ PCTT năm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về PCTT năm 2021. Đẩy mạnh công tác truyền thông về PCTT, đào tạo tập huấn cho lực lượng xung kích tại các xã, phường, thị trấn.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com