Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy mẫu kiểm tra bệnh ký sinh trùng đường máu trên đàn bò sữa

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lấy mẫu kiểm tra bệnh ký sinh trùng đường máu trên đàn bò sữa

Mùa hè, thường xảy ra nhiều loại dịch bệnh trên đàn trâu bò, đặc biệt là bệnh Ký sinh trùng đường máu (KST) như Biên trùng, Lê dạng trùng, Tiên mao trùng, Theileria.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CNTY ngày 20/01/2022 về viếc lấy mẫu kiểm tra bệnh Ký sinh trùng đường máu ở đàn bò sữa năm 2022, ngày 28/6 phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân, Kim Bảng và thị xã Duy Tiên tổ chức lấy 100 mẫu máu trên đàn bò sữa gửi cơ quan xét nghiệm. Từ đó có phác đồ điều trị bệnh KST đường máu đạt hiệu quả, nâng cao sản lượng, chất lượng sữa cho đàn bò./.

 A1.jpg

 A2.jpg

A3.jpg

Cán bộ kỹ thuật phòng QLDB lấy mẫu máu tại hộ số hộ chăn nuôi bò sữa

Chi cục Chăn nuôi và Thú y