Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lưu hành vi rút Lở mồm long móng và khuyến cáo sử dụng vắc xin

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lưu hành vi rút Lở mồm long móng và khuyến cáo sử dụng vắc xin
Từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn cả nước xảy ra 8 ổ dịch Lở mồm long móng gia súc (LMLM) tại 5 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hà Nam không xảy ra ổ dịch LMLM nào, tuy nhiên theo yếu tố dịch tễ hàng năm dịch LMLM vẫn xảy ra nhỏ lẻ tại một số hộ nuôi bò vàng, bò sữa và đàn lợn. Qua kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy thực địa tại các ổ dịch trong vài năm trở lại đây và văn  bản số 328/TY-DT của Cục Thú y ngày 04/3/2022 “v/v cập nhật tình hình lưu hành vi rút CGC, LMLM và khuyến cáo sử dụng vắc xin", tại Hà Nam lưu hành vi rút LMLM típ O chủng ME-SA/Ind2001e.

Để phòng bệnh LMLM do vi rút LMLM típ O gây ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng vắc xin chứa một hoặc kết hợp các kháng nguyên: RAHO6/FMD/O-135; O-3039 và O-Manisa; O1-Campos; O/Mya98/XJ/2010 và O/GX/09-07 như một số vắc xin sau:

- Vắc xin Aftopor, Aftovax, vắc xin đơn giá típ O do công ty Navetco và Vetvaco Việt Nam nhập khẩu và phân phối;

- Vắc xin Atogen Oleo do công ty Amavet Việt Nam nhập khẩu từ Argentina và phân phối;

- Vắc xin đơn giá típ O của Trung Quốc sản xuất do Công ty MTV Avac Việt Nam nhập khẩu và phân phối;

-Vắc xin đơn giá típ O do Công ty MTV Avac Việt Nam sản xuất trong nước.

D1.jpg

Chi cục Chăn nuôi và thú y