Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464
Căn cứ Công văn số 548/CATTT-NCSC ngày 19/4/2022 của Cục An toàn thông  tin, Bộ Thông tin và  Truyền thông về việc nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464; Công văn 427/ STTTT-BCVTCNTT, ngày 20/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông  tincủa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để góp phần  bảo  đảm  bảo  an  toàn  cho  không  gian mạng Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Kiểm  tra, rà soát và xác minh hệ thống thông tin có sử dụng sản phẩm WSO2. Trong trường hợp bị ảnh hưởng, cần thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục thay thế nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

- Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:

- Sở Thông tin và Truyền thông(Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông -Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam). Điện thoại:0226.3846333. Email:ttcntt@hanam.gov.vn

- Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin. Điện thoại di động:0243.2091616. Email:ais@mic.gov.vn

Nội dung của Công văn và Phụ lục kèm theo.

101. Công văn nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.pdf

Văn phòng