Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát các tiêu chí làng nghề truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Rà soát các tiêu chí làng nghề truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quản lý làng nghề, làng nghề truyền thống, sau 5 năm quản lý và công nhận theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố tiến hành rà soát thực tế tại các làng nghề, làng nghề truyền thống đạt các chỉ tiêu còn thấp so với tiêu chí.

đinh xá.jpg

Đoàn làm việc tại làng nghề thôn Phạm, làng nghề truyền thống làm bún thôn Đinh xã Đinh Xá.

liêm cần.jpg

Đoàn làm việc tại làng nghề thôn Động Nhất xã Liêm Cần.

TT quế.jpg

Đoàn làm việc tại làng nghề truyền thống gốm Quyết Thành, thị trấn Quế.

văn lý.jpg

Đoàn làm việc tại làng nghề truyền thống đan thúng Quan Hạ, làng nghề thôn Quan Trung xã Văn Lý.

Chi cục Phát triển nông thôn