Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp & PTNT trình diễn mô hình giống lúa Bắc Thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Nông nghiệp & PTNT trình diễn mô hình giống lúa Bắc Thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá
Ngày 15/9/2020, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nam tổ chức Hội nghị thăm quan đánh giá mô hình trình diễn giống lúa chất lượng Bắc thơm 7 và TBR225 có gen kháng bạc lá vụ Mùa 2020 tại Thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục.


Đây là mô hình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với Tập đoàn ThaiBinh Seed trình diễn giống lúa Bắc thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá có diện tích 1 ha (mỗi giống 0,5 ha) tại HTX Mỹ Thọ (thị trấn Bình Mỹ - Bình Lục). Các giống lúa này được áp dụng phương pháp lai Backcross chuyển gen kháng bạc lá đáp ứng được mục tiêu chọn tạo về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu bệnh bạc lá tốt.

Qua đánh giá mô hình trình diễn những chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của 2 giống lúa Bắc thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá đều có khả năng thích nghi tốt. Cụ thể, trên ruộng trình diễn cây lúa có khóm gọn, cứng cây, bộ lá đứng, độ đồng đều cao... Thời gian sinh trưởng của các giống lúa ngắn ngày, nhất là giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá từ 100 - 102 ngày. Về khả năng chống chịu các loại sâu bệnh trong điều kiện vụ mùa 2020 ở mức nhẹ, không bị bệnh bạc lá. Năng suất các giống lúa lúa đều đạt cao: Lúa Bắc thơm 7 kháng bạc lá đạt 57 tạ/ha, lúa TBR 225 kháng bạc lá 66 tạ/ha. Qua đó, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn lúa  Bắc thơm 7 đối chứng ngoài mô hình từ hơn 2,5 - 4,9 triệu đồng/ha.

Việc trình diễn thành công 2 giống lúa Bắc thơm 7 và TBR 225 kháng bạc lá tạo ra triển vọng có thêm bộ giống lúa đem lại hiệu quả trong sản xuất. Tới đây Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp để triển khai mô hình trình diễn các giống lúa này ở các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh trước khi khuyến khích nhân rộng trên địa bàn.


Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com
Tin liên quan