Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 13/01/2020:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 13/01/2020:

I. Kết quả công tác làm thủy lợi Đông xuân 2020-2021 đến ngày 13/01/2020

 

 Đơn vị: m3

STTĐơn vị quản lýTổng

KHTH%
1Huyện Kim Bảng54.26354.255100,0%
2Thị xã Duy Tiên82.53291.340110,7%
3Huyện Lý Nhân139.256154.608111,0%
4Huyện Thanh Liêm150.423139.24992,6%
5Huyện Bình Lục173.062186.144107,6%
6Thành phố Phủ Lý162.556165.432101,8%
 Tổng cộng762.092791.028103,8%

II. Tiến độ sản xuất đến ngày 13/01/2020

Tổng diện tích cây màu vụ thu đông đã thu hoạch 8.738 ha, đạt 93,7% diện tích. Diện tích cày lật đất 24.177 ha, đạt 82,2% diện tích, trong đó diện tích cày ải 19.426 ha, đạt 66% diện tích. Diện tích có nước 5.290 ha, đạt 18% kế hoạch. Cụ thể các địa phương như sau:                                                                                                                 Đơn vị: ha 

Huyện,

thị xã, TP

Kế hoạch gieo cấy lúa vụ Xuân 2021Diện tích cây vụ Đông đã thu hoạch
Tổng DTTỷ lệ(%)
Duy Tiên3.75076289,4
Kim Bảng3.7552.08090
Lý Nhân5.4803.24099
Bình Lục7.8501.598100
Thanh Liêm6.04027074,7
Phủ lý2.55078885
Tổng cộng29.4258.73893,7

​            Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.

Văn phòng