Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 14/8/2019:

Tin tức - Sự kiện  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 14/8/2019:

I. Tình hình cây trồng

Lúa: Trà sớm giai đoạn đòng - trỗ; trà trung và muộn: phát triển đòng.

Đến nay, diện tích lúa đã trỗ toàn tỉnh là 1.986,1 ha, trong đó huyện Duy Tiên 100 ha; huyện Kim Bảng 1.836,1 ha và huyện Bình Lục 50 ha.

II. Tình hình dịch hại đến ngày 14/8/2019

1. Bệnh virus lùn sọc đen Phương Nam: Chưa phát hiện triệu trứng bệnh trên cây lúa. Đã lấy 107 cá thể rầy lưng trắng tại 18 điểm (Duy Tiên: 2 điểm, Kim Bảng: 3 điểm, Lý Nhân: 4 điểm, Bình Lục: 2 điểm, Thanh Liêm: 3 điểm, Phủ Lý: 4 điểm) đi giám định. Kết quả giám định: chưa phát hiện thấy nguồn bệnh trên các mẫu rầy lưng trắng.

2. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5: Sâu non nở rộ từ 05/8 - 10/8, mật độ trung bình 5 - 7 con/m2, nơi cao 40 - 50 con/m2, cục bộ > 100 con/m2 gây hại chủ yếu trên các diện tích lúa xanh tốt, ven làng. Diện tích nhiễm: 6.267 ha, các diện tích nhiễm có mật độ > 20 con/m2 được chỉ đạo phun trừ kịp thời; diện tích phun trừ: 3.553 ha.

3. Sâu đục thân 2 chấm: Tỷ lệ dảnh héo do sâu non gây hại trung bình rải rác, cao 1 - 2% số dảnh, cục bộ 3 - 5% số dảnh; tuổi phát dục phổ biến 3, 4, 5, Nhộng. Trưởng thành vũ hóa rải rác; trứng xuất hiện rải rác, cục bộ 0,3 - 0,5 ổ/m2. Diện tích nhiễm: 2.050 ha; diện tích phun trừ: 1.985 ha.

4. Rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 5: Mật độ trung bình 20 - 40 con/m2, nơi cao 60 - 80 con/m2, cục bộ > 150 con/m2 (rầy chủ yếu từ tuổi 4 đến trưởng thành, tỷ lệ rầy nâu nơi cao 5 -10%).

5. Bệnh đốm sọc và bạc lá vi khuẩn:

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ một số diện tích xanh tốt tỷ lệ bệnh nơi cao 20 - 30%, cục bộ > 50% số lá. Diện tích nhiễm: 158,9 ha; diện tích phun trừ: 93,2 ha.

- Bệnh bạc lá gây hại cục bộ trên giống nhiễm, xanh tốt, tỷ lệ bệnh nơi cao 15 - 20% số lá. Diện tích nhiễm: 3,8 ha; diện tích phòng trừ 20 ha.

6. Bệnh khô vằn: Phát sinh phát triển nhanh, đặc biệt trên các diện tích gieo cấy dầy, xanh tốt, tỷ lệ bệnh trung bình 5 - 7%, nơi cao 10 - 20%, cục bộ > 50% số dảnh. Diện tích nhiễm: 4.651,8 ha; diện tích đã phun trừ: 3.594,6 ha.

7. Chuột: Gây hại chủ yếu trên các diện tích ven làng, gần đường to, gò cồn; diện tích bị hại trên 2,5% dảnh: 20,94 ha (cao hơn gần 6 lần cùng kỳ năm 2018). Lượng thuốc sử dụng: 2.469,8 kg (trong đó Cat 0.25 WP: 2.388,5 kg; thuốc khác: 81,3 kg).

Số chuột bắt thủ công từ đầu tháng 8 tới nay: 23.827 con (Kim Bảng: 3.282 con, Duy Tiên: 3.500 con, Lý Nhân: 7.200 con, Bình Lục: 2.000 con, Thanh Liêm: 6.075 con, Phủ Lý: 1.770 con).

8. Trên ngô: Sâu keo mùa thu: Đã xuất hiện gây hại tại tất cả các huyện, thành phố. Mật độ trung bình rải rác, nơi cao 7 - 10 con/m2; cục bộ: > 15 con/m2. Diện tích nhiễm 216,8 ha. Diện tích phun trừ: 202,1 ha.

III. Kết quả công tác cung ứng thức ăn chăn nuôi đến ngày 14/8/2019:

          Toàn tỉnh có 1.287 hộ chăn nuôi của 66 xã chia ra thành 121 nhóm hộ tham gia mô hình cung ứng thức ăn chăn nuôi đã nhận 1.063 (tấn) thức ăn được các Công ty cung ứng (tăng 67 tấn so với thời điểm báo cáo ngày 07/8/2019)

Cụ thể như sau:

- Công ty Hồng Hà cung ứng 333 tấn, Công ty Thaiway cung ứng 584 tấn, Công ty Tân Việt cung ứng 146 tấn;

- Các hộ chăn nuôi tại huyện Bình Lục nhận 282 tấn, huyện Lý Nhân nhận 164 tấn, huyện Kim Bảng nhận 279 tấn, huyện Duy Tiên nhận 134 tấn, huyện Thanh Liêm nhận 121 tấn và các hộ chăn nuôi tại TP Phủ Lý nhận 83 tấn thức ăn.

IV. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 14/8/2019, toàn tỉnh có 3.416 con bò sữa, đạt 56,93% KH (bằng với thời điểm báo cáo ngày 07/8/2019), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 22,0 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 2.362 con; sản lượng sữa bình quân 17,5 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 465 con; sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 59 hộ chăn nuôi 410 con, sản lượng sữa bình quân 2,0 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 1 hộ chăn nuôi 4 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 170 con, sản lượng sữa bình quân 1,0 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới từ đầu năm 2019 đến nay là 42 con.

- Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2019 đến nay là 250 con.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa trên toàn tỉnh; tư vấn cho các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng chống nắng nóng và chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác tốt đàn bò sữa;

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch được 5 khu chăn nuôi tập trung tại 05 xã La Sơn, Vũ Bản, Đồn Xá, An Đổ và Nhân Đạo của 02 huyện Bình Lục và Lý Nhân với tổng diện tích là 39 ha, với tổng đàn bò đang nuôi là 318 con, cụ thể: xã La Sơn có 02 hộ chăn nuôi là 86 con bò sinh sản; xã Vũ Bản có 02 hộ chăn nuôi mua mới 35 con bò, bê; xã Nhân Đạo có 02 hộ đang nuôi 197 con bò cái sinh sản và bò thịt. Hiện tại đàn bò khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra.

V. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến ngày 14/8/2019

Trong ngày 13/8/2019, phát sinh thêm 37 hộ chăn nuôi lợn ở 20 xã, phường, thị trấn của 03 huyện, thành phố tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP. Tổng số lợn tiêu hủy là 332 con, cụ thể:          

- Huyện Thanh Liêm: Có 09 hộ/08 xã, tiêu hủy 37 con.

- Huyện Lý Nhân: Có 06 hộ/06 xã, tiêu hủy 117 con.

- Huyện Bình Lục: Có 22 hộ/06 xã, tiêu hủy 178 con.

* Đã có 06 xã công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi (xã Liêm Phong, Thanh Bình, Liêm Thuận, Liêm Cần và Thanh Lưu huyện Thanh Liêm; xã Phù Vân thành phố Phủ Lý).

Luỹ kế: Đến ngày 13/8/2019, tổng số lượng lợn mắc bệnh DTLCP của toàn tỉnh đã tiêu hủy là: 116.788 con lợn của 8.501 hộ tại 610 thôn thuộc 111 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thành phố (trong đó: huyện Duy Tiên có 10.185 con; huyện Kim Bảng có 21.170 con; huyện Thanh Liêm có 7.659 con; huyện Lý Nhân có 37.342 con; huyện Bình Lục có 35.681 con và thành phố Phủ Lý có 4.751 con).

* Các biện pháp tổ chức thực hiện

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức chống dịch theo quy định.

- Các xã, phường, thị trấn đã sử dụng 69 lít hóa chất và 3.093 kg vôi bột để vệ sinh khử trùng, tiêu độc, phun được khoảng 51.750 m2. Lũy kế đến ngày 13/8 tổng số hóa chất đã cấp cho các xã, phường, thị trấn để phòng, chống DTLCP là 47.072 lít (tỉnh cấp 44.400 lít, huyện 2.300 lít, xã 345 lít). Số hóa chất các địa phương đã sử dụng là 43.598 lít và 2.364.332 kg vôi bột, tổng diện tích phun, khử trùng được khoảng 34.334.035 m2.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.