Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 23/12/2020:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 23/12/2020:

I. Kết quả công tác làm thủy lợi Đông xuân 2020-2021 đến ngày 23/12/2020

STTĐơn vị quản lý

Tổng

(Đơn vị: m3)

KHTH%
1Huyện Kim Bảng54.26353.82399,2%
2Thị xã Duy Tiên82.53256.18668,1%
3Huyện Lý Nhân139.256131.99194,8%
4Huyện Thanh Liêm292.192104.38435,7%
5Huyện Bình Lục173.062145.79284,2%
6Thành phố Phủ Lý162.55670.69043,5%
 Tổng cộng903.861562.86662,3%

II. Tình hình dịch hại:

2.1. Trên cây dưa, bầu bí:

  - Bệnh virus: Bệnh virus khảm lá CMV phát triển gây hại cục bộ, trung bình rải rác, nơi cao 5 - 10%, cục bộ > 30% số cây. Diện tích nhiễm trên 2,5% số cây: 1,5 ha; diện tích phun trừ côn trùng môi giới truyền bệnh như  bọ phấn, rệp: 362,5 ha.

- Bệnh sương mai: Bệnh giả sương mai phát triển nhanh đặc biệt trên dưa chuột, trung bình 20 - 30%, nơi cao > 40% số lá cấp 1, 3, 5. Hầu hết các diện tích có vết bệnh trên lá được phun phòng trừ  định kỳ 5 -7 ngày/lần.

- Bệnh phấn trắng: gây hại cục bộ, tỷ lệ bệnh nơi cao 20 - 30%, cục bộ > 40% số lá. Diện tích nhiễm: 15,9 ha. Diện tích phòng trừ: 37,8 ha.

  - Bệnh héo xanh: gây hại cục bộ, nơi cao 3 - 5%, cục bộ > 30% số cây. Diện tích nhiễm: 15,2 ha, diện tích phun phòng: 598,2 ha.

  - Sâu xanh mật độ trung bình 0,5- 1 con/m2, nơi cao 2-3 con/m2, diện tích nhiễm và xử lý tuần qua không tăng thêm: 67 ha.

2.2. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu: mật độ trung bình rải rác, cao 2 - 3 con/m2; diện tích nhiễm tuần qua không tăng thêm: 113 ha.

- Sâu cắn lá nõn, Sâu đục thân mật độ trung bình 1 - 2 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2, cục bộ > 10 con/m2. Diện tích nhiễm và phòng trừ: 70,2 ha.

  - Rệp cờ: gây hại rải rác, nơi cao 15 - 20% số cây, diện tích nhiễm và phòng trừ: 25,2 ha.

  -  Bệnh đốm lá tỷ lệ bệnh trung bình 10 - 15%, nơi cao 25 - 30% số lá; diện tích nhiễm và phòng trừ: 273,9 ha.

2.3. Trên cà chua, khoai tây:

- Bệnh sương mai: tỷ lệ bệnh trung bình: 5 - 7% số lá; nơi cao: 20 - 30% số lá.

- Bệnh héo xanh vi khuẩn, héo vàng: xuất hiện rải rác, nơi cao: 3 - 5% số cây.

2.4. Rau họ thập tự:

 - Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng: mật độ trung bình: 5 - 7 con/m2, cao 30 - 40 con/m2. Diện tích nhiễm và xử lý: 50,4 ha.

- Bệnh sương mai, cháy mép lá vi khuẩn: gây hại cục bộ, tỷ lệ bệnh nơi cao: 10 - 15% số lá.

  2.5. Chuột: Gây hại rải rác trên ngô, dưa bí; diện tích bị chuột gây hại >2,5% không đáng kể. Các địa phương tiếp tục triển khai đánh chuột theo kế hoạch. Lượng thuốc sử dụng: 324,5 kg (trong đó thuốc Cat 0.25 WP: 319,5 kg, thuốc khác: 5kg).

Số chuột bắt thủ công trong tuần: 8.100 con (Phủ Lý: 500 con; Bình Lục: 5.000 con; Thanh Liêm: 1.000 con; Duy Tiên: 200con; Lý Nhân: 1.400 con).

         III. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt:

- Đến ngày 23/12/2020, toàn tỉnh có 4.271 con bò sữa, đạt 101,7% KH (bằng với thời điểm báo cáo ngày 16/12/2020), được chăn nuôi tại 195 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 35,5 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Thị xã Duy Tiên 110 hộ chăn nuôi 3.104 con; sản lượng sữa bình quân 27,5 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 467 con; sản lượng sữa bình quân 2,0 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 58 hộ chăn nuôi 515 con, sản lượng sữa bình quân 4,0 tấn/ngày;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 5 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 180 con, sản lượng sữa bình quân 2,0 tấn/ngày;

- Tổng số bò mua mới đến nay là 81 con.

- Tổng số bê được sinh ra đến nay là 532 con.

Các hộ chăn nuôi chủ động ủ chua dự trữ thức ăn thô xanh và trồng, chăm sóc cây thức ăn vụ đông cho đàn bò, chất lượng sữa luôn đảm bảo chất lượng.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh có 6 khu quy hoạch tại các xã: xã La Sơn, Vũ Bản, An Đổ và Đồn Xá huyện Bình Lục; xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân; xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng với tổng diện tích là 49,32 ha, số bò đang nuôi là 602 con.

V. Tình hình dịch bệnh đến ngày 16/12/2020

Trong ngày, tại huyện Lý Nhân, Thanh Liêm và thị xã Duy Tiên không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục.

* Luỹ kế đến hết ngày 22/12/2020, tổng số lợn đã tiêu hủy do DTLCP là 847 con (trọng lượng 39.386 kg) của 98 hộ chăn nuôi ở 25 thôn, 08 xã/03 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy do bệnh Tai xanh là 71 con (trọng lượng 2.657 kg) của 08 hộ chăn nuôi ở 03 thôn/01 xã. Tổng số bò, bê đã tiêu hủy do bệnh Viêm da nổi cục là 03 con (trọng lượng 1.264 kg) của 03 hộ chăn nuôi, ở 03 thôn/02 xã, phường/02 huyện, thị xã.

* Các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN các huyện, thị xã hướng dẫn UBND các xã, phường có dịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định:

- Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc: Trong ngày đã sử dụng 32 lít hóa chất  và 60 kg vôi bột để khử trùng, tiêu độc, diện tích phun được khoảng 32.000 m2. Đến nay, tổng số hóa chất đã sử dụng 618 lít và 53.795 kg vôi bột, tổng diện tích phun được khoảng 618.000 m2.

- Duy trì hoạt động của chốt chống dịch để kiểm soát vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc mẫn cảm ra, vào ổ dịch.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch phát sinh.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng