Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 30/6/2021:

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 30/6/2021:

I. Tình hình sản xuất:

Diện tích đủ nước 29.816 ha, đạt 100% diện tích; diện tích bừa ngả 29.821,3 ha, đạt 100% KH; diện tích bừa kép cấy 28.918,7 ha, đạt 97% KH. Tổng diện tích lúa Mùa đã gieo cấy 26.340,2 ha, đạt 88,3%KH. Diện tích cây màu vụ Hè Thu đã trồng 2.248 ha, đạt 71,2% KH. II. Tình hình dịch bệnh đến ngày 30/6/2021:

1. Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC)

Trong ngày, tại xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân không phát sinh trâu, bò mắc bệnh Viêm da nổi cục (VDNC); ổ dịch đã qua 21 ngày.

2. Các biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định:

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng 142 lít và 3.650 kg vôi bột; tổng diện tích đã phun khử trùng 142.000 m2.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Kết quả tiêm phòng bổ sung từ ngày 10 - 20/6/2021:

3.1. Bệnh LMLM

Có 05 huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiêm vắc xin LMLM cho đàn gia súc được 6.498 con, trong đó:

- Đàn trâu, bò: Tiêm được 304 con, đạt 35,9% diện tiêm;

- Đàn lợn: Tiêm được 6.194 con đạt 76,7% diện tiêm;

3.2. Bệnh dịch tả lợn

Toàn tỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả cho đàn lợn được 9.294 con đạt 61,3 % diện tiêm.

3.3. Bệnh dại chó mèo: huyện Lý Nhân và thành phố Phủ Lý tiêm được 1.200 con, đạt 62,6% diện tiêm. 

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo./.