Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết xây dựng đảng 2020, nhiệm vụ 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết xây dựng đảng 2020, nhiệm vụ 2021
Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp&PTNT Hà Nam đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp&PTNT Hà Nam đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác xây dựng đảng đã tiếp nhận, giới thiệu và chuyển sinh hoạt cho các đảng viên theo đúng quy định. Quán triệt Chỉ thị 35 –CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kiểm điểm và đánh giá 13/13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 140 đảng viên, có 20 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 109 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ 3 đồng chí. Đồng thời đảng bộ Sở cũng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cũng như các nhiệm vụ chính trị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản và phát triển nông thôn với tổng giá trị sản xuất đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019.

Tại hội nghị, sau khi đã trao đổi thảo luận các ý kiến tham luận của 1 số chi bộ trực thuộc tiêu biểu, đảng bộ Sở nông nghiệp đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức đoàn thể, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với 1 số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 8.300 tỷ đồng (tăng 2,4%); đảm bảo kế hoạch gieo cấy lúa Xuân, lúa Mùa với tổng diện tích 59.338ha, năng suất lúa phấn đấu đạt trên 60 tạ/ha. Vụ Đông chủ yếu trồng cây hàng hóa có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; Chăn nuôi thú y và thủy sản triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2017 -2020. Xây dựng 7-10 mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “Sông trong ao”, chuyển đổi ruộng trũng sang NTTS 2.673ha và khoảng 600-610 lồng nuôi cá trên sông Hồng; Phát động và chỉ đạo thực hiện kết quả cao kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020 -2021; Đào tạo nghề cho lao động trong các làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời làm tốt các công tác khuyến nông, quản lý chất lượng, nông lâm và thủy sản; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý đầu tư công và chất lượng công trình cùng nhiều các công tác khác.

Cũng tại Hội nghị Đảng bộ Sở Nông nghiệp&PTNT Hà Nam đã công bố Quyết định và trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên và trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2020.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com