Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2021 đến cuối vụ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2021 đến cuối vụ
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt &BVTV, hiện nay lúa đang ở giai  đoạn phát triển đòng – đònggià-trỗ bông. Diện tích lúa đã trỗ 88,7 ha; ước diện tích lúa trỗ trước 25/4 khoảng 1.620 ha; trỗ từ 26 - 30/4 khoảng 9.150ha; trỗ từ 01 - 05/5 khoảng 11.560ha, trỗ từ 06 -10/5 khoảng 6.690ha, còn lại gần 500 ha trỗ sau 10/5.

Thời tiết từ nay đến đầu tháng 5 còn diễn biến phức tạp (ngày nắng xen kẽ ngày có nhiều mây, mưa, dông) nên thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại mạnh; bệnh khô vằn–vàng lá, lem lép hạt phát sinh gây hại diện rộng; sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh bạc lá gây hại gia tăng trong thời gian tới. Xác định đây là giai đoạn phòng trừ dịch hại rất quan trọng để bảo vệ lúa vụ Xuân 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN cụ thể hóa tình hình dịch hại, tình hình sinh trưởng lúa của địa phương và tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch hại sát thực tế trêntừng địa bàn. Tổng hợp kết quả phòng trừ các đối tượng dịch hại trên, báo cáo về Sở thông qua Chi cục Trồng trọt và BVTV vào cuối buổi sáng các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, HTX DVNN phân loại các trà lúa, xác định thời gian lúa trỗ để tổ chức chỉ đạo phòng trừ dịch hại theo hướng dẫn của chuyên ngành.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kiểm tra, phòng trừ kịp thờitheo nguyên tắc 4 đúng, trong đó xác định rõ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn là đối tượng dịch hại trọng tâm giai đoạn này. Các đối tượng sâu bệnh khác thực hiện phòng trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5 trùng với cao điểm phòng trừ sâu bệnh nên công  tác chỉ đạo phải hết sức tập trung, quyết liệt.

Chi cục Trồng trọt &BVTV phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn địa phương để dự tính, dự báo chính xác các thời điểm, đối tượng dịch hại cần xử lýphát hiện các diễn biến bất thường của dịch hại (nếu có), ra thông báo hướng dẫn phòng trừ và kiểm tra tiến độ, hiệu quả phòng trừ. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV nhằm đảm bảo chất lượngthuốc BVTVphục vụ cho sản xuất. Trung tâm Khuyến nông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng trừ dịch hại./.

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com