Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa từ nay đến cuối vụ

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Mùa từ nay đến cuối vụ
Theo Sở Nông nghiệp & PTNT, hiện nay lúa mùa trà sớm đang ở giai đoạn đòng-trỗ; lùa trà trung và muộn ở giai đoạn phát triển đòng. Trên đồng ruộng, sâu đục thân 2 chấm cao gấp 2-3 lần so với năm 2019; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, vàng lá-lem lép hạt...có nguy cơ gây hại nặng trên diện rộng.

Để phòng trừ có hiệu quả sâu, bệnh, bảo vệ năng suất lúa vụ mùa 2020, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, các HTXNN phân loại các trà lúa, thời điểm lúa trỗ, phát dục sâu, diễn biến bệnh hại tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức phòng, trừ hiệu quả, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Đối với sâu đục thân 2 chấm: Chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m2 trở lên. Thời điểm phun trừ: Những nơi có mật độ ổ trứng từ 0,3-1 ổ/m2 phun trừ 1 lần khi lúa trỗ thấp tho 1-5% số bông. Những nơi có mật độ ổ trứng hơn 1 ổ/m2 phải phun kép 2 lần: phun lần 1 khi lúa trỗ thấp tho 1-5% số bông, phun lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

Đối với các sâu bệnh hại khác như bệnh bạc lá, khô vằn, vàng lá-lem lép hạt, bệnh virus lùn sọc đen, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... tổ chức phòng trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi cụ thể diễn biến các loại sâu bệnh hại. Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ trên Đài Phát thanh huyện, xã, loa truyền thanh thôn xóm. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả phòng trừ. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ tình hình dịch hại từ nay đến cuối vụ mùa 2020 về cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào thứ tư hàng tuần.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN các huyện, thị xã, thành phố dự tính, dự báo chính xác các thời điểm, đối tượng sâu bệnh hại cần xử lý; hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ kịp thời, hiệu quả...

Theo https://khuyennonghanam.myharavan.com