Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo dánh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ tr...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo dánh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển.

Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT đã được UBND phê duyệt gồm 13 người (Có Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 kèm theo).

Thông báo 121A/TB-SNN ngày 01/12/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển  kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2020.

        1. Quyết định 2445/QĐ-UBND.

        2. Thông báo 121A/TB-SNN.

        Mời bạn đọc tham khảo.

     1. QD phe duyet thi sinh trung tuyen cua UBND tinh.pdf

       2. TB hoan thien hs.pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ