Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tiến độ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt năm 2020 (đến ngày 17/9/2020)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông tin tiến độ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt năm 2020 (đến ngày 17/9/2020)


1. Đối với Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa

Toàn tỉnh hiện có 195 trại bò, chăn nuôi 4.048con bò, bê sữa (đạt 96,38% KH); Sản lượng sữa bán cho 02 nhà máy là 30,5 tấn/ngày. Trong đó: Thị xã Duy Tiên có 109 hộ nuôi 2.890 con (đạt 97,97%), huyện Lý Nhân 24 hộ nuôi 479 con (đạt 86,3%), huyện Kim Bảng 59 hộ nuôi 494 con (đạt 100,8%), 02 công ty nuôi 185 con (Công ty Friesland Campina tại Mộc Bắc nuôi 180 con, Cty CPBS Hà Nam nuôi 05 con bê).

Tiếp tục hỗ trợ tinh bò sữa, ni tơ lỏng cho các dẫn tinh viên tại các huyện phục vụ phối giống cho đàn bò đúng tiến độ; Hướng dẫn các hộ chăm sóc, khai thác tốt đàn bò; ủ chua dự trữ thức ăn thô xanh vụ đông.

A1.jpg

2. Đối với Đề án PTCN bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao

Toàn tỉnh có 6 khu quy hoạch (QH) với tổng diện tích là 49,32 ha, số bò đang nuôi là 452 con. Trong đó: Khu QH xã Nhân Đạo có 2 hộ nuôi 126 con; Khu QH xã Vũ Bản có 2 hộ nuôi 90 con; Khu QH La Sơn có 2 hộ nuôi 91 con; Khu QH xã Đồn Xá có 1 hộ chăn nuôi 130 con bò thịt; Khu QH xã An Đổ có 01 hộ đang nuôi 15 con bò sinh sản và đang tiếp tục mua thêm bò; Khu QH xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng đang trồng cây ăn quả; Khu QH xã Mộc Bắc - Duy Tiên chờ phê duyệt.

 A2.jpg


Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Tin liên quan