Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng bệnh vụ Thu năm 2022 cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tiêm vắc xin phòng bệnh vụ Thu năm 2022 cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-CN&TY ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022.

Ngày 12/9/2022 các huyện, thành phố đã đăng ký vắc xin với Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Ngày 19/9/2022 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nhận vắc xin tại kho của Chi cục Chăn nuôi và Thú y để cấp cho UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tiêm phòng tại địa phương.

Trong năm 2022 các loại vắc xin được Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi gồm vắc xin LMLM, vắc xin Dịch tả lợn, vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò, vắc xin Dại chó, mèo. Người chăn nuôi chấp hành tốt việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi của gia đình mình và chi trả công tiêm phòng vắc xin cho người đi tiêm phòng theo quy định. Thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh vụ Thu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 20/10/2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm phòng bổ sung các đợt tiếp theo vào ngày 10/11 đến 20/11/2022 và ngày 01/12 đến 10/12/2022.

c2.jpg

Một cán bộ Trung tâm DVNN nhận vắc xin tại kho của Chi cục Chăn nuôi và thú y.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y