Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên
Tính từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 36 hộ chăn nuôi thuộc 10 xã của huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên.

Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 1.091 con (tổng trọng lượng 56.759 kg) Trong đó gồm cả những ổ dịch tiếp diễn từ cuối năm 2021. Đến nay đã có 9 xã công bố hết dịch, chỉ còn duy nhất xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên chưa hết dịch.

Ngày 9/6/2022 cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT thị xã Duy Tiên về làm việc với UBND xã Tiên Sơn để nắm bắt thực tế công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở.

Xã Tiên Sơn công bố dịch từ ngày 12/5/2022, đến nay xã đã tổ chức tiêu huỷ 143 con lợn mắc bệnh của 07 hộ chăn nuôi. UBND xã đã sử dụng được 34 lít hoá chất và 3 tấn vôi bột để phun và rắc khử trùng khu vực ổ dịch, hố chôn lợn, đường làng ngõ xóm.

UBND xã cũng thường xuyên đưa các tin bài tuyên truyền về công tác phòng chống dịch phát trên hệ thống loa truyền thanh tới các thôn xóm cho người chăn nuôi biết. Qua nắm bắt thực tế hầu hết các hộ chăn nuôi có dịch đều có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch. Các hộ này hiện tại đều trống chuồng, tiến hành quy trình vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, chờ cơ hội khi hết dịch tái đàn khôi phục sản xuất.

 A1.jpg

Hộ ông Trần Công Ơn - Thôn Thọ Cầu - Tiên Sơn hiện trống chuồng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y