Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Tình hình bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò
Tính đến ngày 20/4/2021, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đã có 1.120 ổ dịch tại 1.020 xã ở 158 huyện của 25 tỉnh, thành phố với tổng số trâu,bò mắc bệnh là 27.247 con, số chết và tiêu hủy là 2.220 con. Trong đó tỉnh Hà Nam có 05 ổ dịch tại 5 xã, phường của 2 huyện (xã Ngọc Lũ, Vũ Bản, Hưng Công của huyện Bình Lục và xã Phú Phúc, Nhân Thịnh của huyện Lý Nhân) với số bò mắc bệnh là 371 con, số đã tiêu hủy là 21 con.

Ngày 28/4/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu với Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 347/SNN-CN&TY về việc tập trung phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Nội dung công văn cũng đã đề nghị các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Tăng cường công thông tin tuyên truyền về bệnh viêm da nổi cục và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định.

- Thực hiện nghiêm việc công bố dịch và thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch.

- Rà soát, thống kê toàn bộ đàn trâu, bò và quyết liệt chỉ đạo trong công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục, phấn đấu đạt 90% tổng đàn.

- Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch bệnh, buôn bán, giết mổ, vận chuyển trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh cho công tác tập huấn, tuyên truyền về bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

 A1.jpg

A2.jpg
A3.jpg