Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I năm 2022.

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 07/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam về việc tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt I năm 2022 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

         Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với đơn vị chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai, thực hiện kế hoạch tới các xã, phường, thị trấn. Tổng số hóa chất hỗ trợ Chi cục Chăn nuôi và thú y đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố là 4.000 lít hóa chất sát trùng; ngoài ra thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý đã trích kinh phí mua 1.234 lít hóa chất cấp cho các xã, phường, thị trấn.

          Từ ngày 15/3 - 04/4/2022: toàn tỉnh đã sử dụng được 4.444 lít hóa chất (trong đó nhà nước hỗ trợ 3.647 lít, dân tự mua 797 lít) và 33.340 kg vôi bột để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng được khoảng 8.795.000 m2.

A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y