Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi vụ Xuân năm 2022.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi vụ Xuân năm 2022.
Thực hiện quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; Kế hoạch số 51/KH-SNN ngày 13/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-CN&TY ngày 23/02/2022 về tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm.

Để tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi, theo kế hoạch các địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn và đăng ký vắc xin, kết quả đến ngày 18/3: toàn tỉnh có gần 28 nghìn con trâu, bò; 296 nghìn con lợn; trên 70 nghìn con chó, mèo và hơn 5 triệu con gia cầm các loại.

Tổng số vắc xin đã đăng ký bước đầu được trên 177.680 liều, đạt 45,3% kế hoạch năm, cụ thể như sau: vắc xin Lở mồm long móng 42.905 liều, vắc xin Dịch tả lợn trên 74.000 liều, vắc xin Dại 44.960 liều và 16.755 liều vắc xin Viêm da nổi cục...

Trong năm 2022, toàn bộ các loại vắc xin trên được tỉnh hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn vật nuôi, người chăn nuôi chỉ trả tiền công tiêm phòng. Công tác tiêm phòng được triển khai đồng loạt từ ngày 25/3 đến ngày 25/4/2022. Trong thời gian tiêm phòng, các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để hộ chăn nuôi biết và chủ động thực hiện.
A1.jpg

A2.jpg

Chi cục Chăn nuôi và Thú y