Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam.

Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh  
Tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam.
Thực hiện Công văn số 1393/CVT-CL ngày 08/4/2021 của Cục Viễn thông -Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam;

Để ứng dụng i-Speed hoạt động đạt hiệu quả cao, hỗ trợ người dùng chủ động đo và tự đánh giá tốc độ truy nhập Internet một cách trung thực, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiệnphổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức (có sử dụng điện thoại thông minh truy nhập Internet) của đơn vị mình biết và cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Báo Hà Nam; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và đài truyền thanh cấp huyện: Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn người dân tham gia trải nghiệm ứng dụng i-Speed nhằm nâng cao số lượng mẫu đo kiểm trên địa bàn đảm bảo kết quả đo kiểm, thống kê phản ánh chính xác thực tế chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

3. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet thực hiện nhắn tin đến các thuê bao sử dụng điện thoại di động thông minh trên địa bàn tỉnh để khuyến cáo chủ thuê bao tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet của doanh nghiệp mình cung cấp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2021.

4. Ứng dụng i-Speed do Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam triển khai, hiện đang được cung cấp miễn phí trên hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng IOS) và CH Play (điện thoại dùng Android) với tên gọi là i-Speed by VNNIC (có hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại phụ lục gửi kèm). Kết quả đo kiểm trên địa bàn tỉnh hàng tháng sẽ được công bố trên website https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng để người sử dụng Internet tham khảo, lựa chọn dịch vụ phù hợp. 

Hướng dẫn tải về: 36. Công văn 333 STTTT đo tốc độ kết nối Internet.pdf

Văn phòng