Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2020Biểu số 12168/QĐ-TT&BVTV02/10/2020 12. Biểu mẫu số 12 QĐ bổ sung kinh phí GCTM CCTT BVTV.docx
2
Công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên từ nguồn thu phí năm 2020 của Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản Hà Nam 2020Biểu số 1165/QĐ-QLCL17/09/2020 11. Biểu 11 TB cong khai căt giảm từ nguồn thu phí 2020 QLCL.xlsx
3
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020 2020Biểu số 10361/QĐ-SNN17/09/2020 10. BM 10 cong khai 2020.xlsx
4
Công khai dự toán thu hồi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 2020Biểu số 09354/QĐ-SNN15/09/2020 9. Phụ lục cong khai DT thu hồi KP.xlsx
5
Công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2020Biểu số 0209/09/2020 2. Biểu 3_TB cong khai thu hoi kinh phi nam 2020 QLCL.xlsx
6
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 20201. Biểu mẫu 01162/QĐ-TT&BVTV07/09/2020 1. Du toan bo sung 2020.xls
7
Công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0115/QĐ-TL31/08/2020 1. Cong khai thu hồi dự toán 2020 CCTL.xlsx
8
Công khai quyết toán kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2019 tỉnh Hà Nam 2019Biểu số 0214/QĐ-TL31/08/2020 2. Cong khai quyết toán duy tu 2019 CCTL.xlsx
9
Công khai quyết toán kinh phí xử lý cấp bách sự cố trượt mái hạ lưu đê hữu Hồng 2019Biểu số 0313/QĐ-TL31/08/2020
10
Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu số 8302/QĐ-SNN24/08/2020 8. BM cong khai thu hoi KP SNN 24.8.2020.xlsx
11
Công khai dự toán Ngân sách năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0210/QĐ-TL03/08/2020 1. Biểu số 2 Cong khai dự toán 2020 (Duy tu) CCTL.xlsx
12
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI Chi cục QLCLNLS & TS 2020Biểu số 0851/QĐ-QLCL24/07/2020 8. Biểu mẫu 08 TB cong khai DT Bo sung 2020 - ĐHTĐ.xlsx
13
Công khai giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu mẫu số 720/07/2020 7. BM cong khai KP duy tu BDDD.xlsx
14
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2020Biểu mẫu số 6.7.202006/07/2020 6.7.2020 BM cong khai T7.xlsx
15
Dự toán bổ sung thu - chi ngân sách NN 2020 Chi cục QLCL NLS & TS 2020Biểu mẫu số 0138/QĐ-QLCL17/06/2020 1. QLCL Biểu mẫu Công khai DT Bo sung 2020.xlsx
16
Công khai Dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở NN & PTNT Hà Nam 2020Biểu số 01172/QĐ-SNN08/06/2020 8.6.2020. Bieu mau cong khai DT BX CTMTQG T6-2020.xlsx
17
Công bố công khai giao dự toán kinh phí vốn sự nghiệp từ NSTW thuộc Chương trình MTQG XDNTM và Giảm nghèo bền vững năm 2020 2020Biểu mẫu số 4141/QĐ-SNN27/05/2020 4. BM cong khai giao DT CTMTQG 2020.xlsx
18
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0102/QĐ-TL27/03/2020 1. Biểu mẫu 01.xlsx
19
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 SNN 2020Biểu số 0157/QĐ-SNN13/03/2020 1. BM cong khai thu hoi KP SNN 16.3.2020.xlsx
20
Công khai Dự toán Thu Chi năm 2020 Chi cục Thủy lợi 2020Biểu số 0101/QĐ-TL25/02/2020 1. Biểu 01 Cong khai dự toán 2020 CCTL.xlsx
21
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020Biểu số 0148/QĐ-SNN20/02/2020 1. Quyết định 48 BM cong khai bs DT 2020 SNN.xlsx
22
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201903A/QĐ-QLCL20/02/2020 1. Quyet dinh 03a.pdf
23
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201904A/QĐ-QLCL20/02/2020 2. Quyet dinh 04a.pdf
24
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201905A/QĐ-QLCL20/02/2020 3. Quyet dinh 05a.pdf
25
Công bố công khai Dự toán NSNN năm 2020 202007/QĐ-QLCL20/02/2020 4. Quyet dinh 07.pdf
26
Công bố công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 20201. Thông báo công khai ngân sách 202003/02/2020 1. TB cong khai ns Kiem lam 2020.xlsx
27
Công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 2020Biểu mẫu Công khai Dự toán VPS 202010/QĐ-SNN16/01/2020 Biểu mẫu cong khai DT VP So 2020.xlsx
28
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 20191. Biểu mẫu Công khai Dự toán BX VPS T12.2019 16/01/2020 1. Bieu mau cong khai DT BX VP So T12.2019.xlsx
29
Công bố công khai Giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020Biểu mẫu công khai giao DT 202004/QĐ-SNN14/01/2020 1. BM cong khai giao DT 2020.xlsx
30
Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2019 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2019Biểu số 02359/QĐ-SNN17/12/2019 1. Biểu số 02.xlsx
31
Dự toán NSĐP 2019 2019Biểu Mẫu 0316/12/2019 Biểu mẫu 03.xlsx