Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2022Biểu số 0906/QĐ-CCTTBVTV18/05/2022 9. Biểu số 09 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 CC TT BVTV.doc
2
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0861/QĐ-SNN12/05/2022 8. Biểu số 8 Công khai giao DT 2022 (1).xlsx
3
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0756/QĐ-SNN04/05/2022 7. BM 07 cong khai giao DT 2022.xlsx
4
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu 0608/QĐ-SNN21/01/2022 06. Biểu số 06 BM cong khai bs cho TTKN.xlsx
5
Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2022Biểu số 0501/QĐ-CCTL12/01/2022 5. Biểu số 5. Cong khai dự toán 2022 CCTL.xlsx
6
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2022Biểu số 0402/QĐ-CN&TY11/01/2022 04. Biểu số 04. Công khai dự toán ngân sách 2022 CNTY.docx
7
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2022Biểu số 0301/QĐ-TTBVTV07/01/2022
8
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0102/QĐ-SNN04/01/2022 1. BM cong khai giao DT 2022.xlsx
9
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2022 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0201/QĐ-SNN04/01/2022 Biểu số 02. BM cong khai giao DT 2022.xlsx
10
Công khai dự toán bổ sung kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2021Biểu số 3277/QĐ-QLCL31/12/2021 32. Biểu số 32 TB c khai bo sung kp XPVPHC QLCL.xlsx
11
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2021Biểu số 2907/QĐ-TTBVTVKL20/12/2021 29. Biểu 29 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 BVTV.docx
12
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2021 2021Biểu số 3071/QĐ-QLCL20/12/2021 30. Biểu số 30 TB c khai bo sung kp CTMTQG nam 2021 QLCL.xlsx
13
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam Biểu số 31342/QĐ-SNN20/12/2021 31. BM 31 cong khai bs 2021 CTMT CTMTQG NTM.xlsx
14
Công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2021Biểu mẫu số 3332/QĐ-CNTY18/12/2021 33. Biểu số 33. Phụ lục cong khai DT bổ sung CTMTQG 2021 CNTY.xlsx
15
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 28288/QĐ-SNN06/12/2021 28.Biểu 28.xlsx
16
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 2726624/11/2021 27. Biểu mẫu số 27 cong khai bs.xlsx
17
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 2627724/11/2021 26. Biểu số 26 277..xlsx
18
Công khai dự toán bổ sung năm 2021 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2021Biểu số 2534/QĐ-TL05/11/2021
19
Công bố công khai thu hồi dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 22242/QĐ-SNN13/10/2021 Biểu mẫu 22.1 11. BM cong khai thu hồi KP sáp nhập.xlsx
20
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 23241/QĐ-UBND13/10/2021 23. Biểu số 23. QD cong khai giao KP ĐV mới.docx
21
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2021Biểu số 2401/QĐ-TTBVTV&KL13/10/2021 24. Biểu số 24. Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 CCTT BVTV KL.docx
22
Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 20168/QĐ-SNN23/08/2021 20. Biểu số 20. BM cong khai điều chỉnh kp VPS 2021.xlsx
23
Công khai thu hồi dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 21130/QĐ-TT&BVTV23/08/2021 21. Biểu số 21 QĐ công khai thu hồi dự toán NSNN 2021 TT&BVTV.docx
24
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 19145/QĐ-SNN02/08/2021
25
Công khai dự toán thu hồi, cắt giảm kinh phí năm 2021 của Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2021Biểu số 1828/QĐ-QLCL26/07/2021
26
Công khai cắt giảm kinh phí từ nguồn thu phí năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 17118/QĐ-TT&BVTV23/07/2021
27
Công khaidự toán thu hồi, cắt giảmkinh phínăm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021Biểu số 16139/QĐ-SNN21/07/2021
28
Công khai bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 14137/QĐ-SNN16/07/2021 14. Biểu mẫu số 14 Cong khai bổ sung và thu hồi KP 2021 SNN.xlsx
29
Công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 15115/QĐ-TT&BVTV16/07/2021
30
Công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2021Biểu số 1320/QĐ-CCTL16/07/2021 13. biểu mẫu 13. Cong khai thu hồi dự toán 2021 CC Thủy lợi.xlsx
31
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 12121/QĐ-SNN01/07/2021
32
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 11118/QĐ-SNN28/06/2021
33
Công khai quyết toán ngân sách Chi cục QLCL năm 2020 2020Biểu mẫu số 1016/QĐ-QLCL31/05/2021 1. Biểu 10. TB cong khai QT nam 2020 QLCL.xlsx
34
Công khai thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2020 2020Biểu mẫu số 918/05/2021 9. PL thu nộp Quỹ 2020.xls
35
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT 2021Biểu số 0966/QĐ-SNN10/05/2021 Biểu số 9 SNN.xlsx
36
Công bố công khai dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2021 2021Biểu số 0111/QĐ-TL05/05/2021 2. Biểu mẫu số 11. CCTL Cong khai dự toán 2021.Duy tu.xlsx
37
Công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2020Biểu số 0702/QĐ-CN&TY19/02/2021 7. Biểu 7 Công khai bổ sung dự toán ngân sách 2020 CCCNTY.docx
38
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2021Biểu số 0803/QĐ-CN&TY19/02/2021 8. Biểu 8 Công khai dự toán ngân sách 2021 CCCNTY.docx
39
Công bố giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 TTKN 2021Biểu mẫu số 05529/QĐ-SNN17/02/2021 5. Biểu 05 Quyet dinh giao dự toán 2021 TTKN.pdf
40
Công bố Công khai dự toán Ngân sách năm 2021 Trung tâm khuyến nông 2021Biểu mẫu số 0603/QĐ-TTKN17/02/2021 6. Biểu 06 Quyết định công bố công khai DT năm 2021 TTKN.pdf
41
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 0312/QĐ-SNN26/01/2021 Biểu số 03.2021.xlsx
42
Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 Chi cục TT & BVTV 2020Biểu số 0415/QĐ-TT&BVTV26/01/2021 Biểu số 04.2021.BVTV.docx
43
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản 2021Biểu số 01.202111/01/2021 Bieu.01.2021.xlsx
44
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2021Biểu số 02.202115/01/2021 Bieu.02.2021.xlsx
45
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 15250/QĐ-TT&BVTV04/01/2021 15. Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021.doc
46
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu số 1604/01/2021 16. BM cong khai bs T12.xlsx
47
Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi 2020Biểu mẫu số 1427/QĐ-TL09/12/2020 14. Cong khai dự toán bổ sung 2020 CC TL.xlsx
48
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020Biểu mẫu số 13499/QĐ-SNN09/12/2020 13. BM cong khai bs T12.xlsx
49
Công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2020Biểu số 12168/QĐ-TT&BVTV02/10/2020 12. Biểu mẫu số 12 QĐ bổ sung kinh phí GCTM CCTT BVTV.docx
50
Công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên từ nguồn thu phí năm 2020 của Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản Hà Nam 2020Biểu số 1165/QĐ-QLCL17/09/2020 11. Biểu 11 TB cong khai căt giảm từ nguồn thu phí 2020 QLCL.xlsx
12
Previous Page 1-50 Next Page