Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2023 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu số 0517/QĐ-SNN23/02/2023 5. Biểu số 05.xlsx
2
Công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2022 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu số 0620/QĐ-SNN23/02/2023 6. Biểu mẫu số 06.xlsx
3
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023Biểu số 0416/QĐ-SNN21/02/2023 4. Biểu mẫu số 04.xlsx
4
Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dựán hoàn thành năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023Biểu số 0315/QĐ-SNN21/02/2023 3. Biểu mẫu số 03.xlsx
5
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0206/QĐ-SNN09/01/2023 2. Biểu 2 Cong khai bs Kp 2022.xlsx
6
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0101/QĐ-SNN03/01/2023 1. Biểu 1 Cong khai bs Kp 2022.xlsx
7
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 19180/QĐ-SNN22/12/2022 19. BM cong khai bs Kp 2022.xlsx
8
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2023 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 20181/QĐ-SNN22/12/2022 20. BM cong khai giao DT 2023.xlsx
9
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 2 năm 2022 tỉnh Hà Nam 2022Quyết định 2047/QĐ-UBND 08/2022/QĐ-QPCTT03/11/2022 2047. QĐ Giao chi tieu thu nop Quy PCTT dot 2 2022.pdf
10
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 1 năm 2022 tỉnh Hà Nam 2022Quyết định 1591/QĐ-UBND 06/2022/QĐ-QPCTT22/08/2022 1591. PL.pdf
11
Công khai bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2022Biểu mẫu số 18113/QĐ-SNN12/08/2022 18. biểu mẫu số 18. Phụ lục công khai Bổ sung, thu hồi kinh phí VPS 2022.xlsx
12
Công khai quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1733/QĐ-TL08/08/2022 17. Biểu mẫu số 17 Cong khai quyết toán duy tu 2021.xls
13
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1356/QĐ-SNN05/05/2022 13. BM 13 cong khai giao DT 2022.xlsx
14
Công bố công khai thu hồi dự toán năm 2022 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam Năm 2022Biểu mẫu số 1232/QĐ-TL 25/07/2022 12. Biểu số 12. Cong khai thu hồi dự toán 2022 CCTL.xlsx
15
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 15103/QĐ-SNN25/07/2022 15. BM 15 cong khai giao DT 2022.xlsx
16
Công khai giao dự toán bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 2022Biểu mẫu số 16104/QĐ-SNN25/07/2022 16. BM 16 cong khai thu hồi Kp 2022.xls
17
Công khai dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2022 Chi cục Thủy lợi 2022Biểu số 1129/QĐ-TL27/06/2022
18
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1484/QĐ-SNN25/06/2022 14. BM 14 cong khai giao DT 2022.xlsx
19
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Xúc tiến thương mại tham gia hội chợ và phát triển thị trường năm 2022 Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2022Biểu số 1023/QĐ-QLCL24/05/2022 10. Biểu số 10 TB công khai bo sung kp XTTM nam 2022 QLCL.xlsx
20
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2022Biểu số 0906/QĐ-CCTTBVTV18/05/2022 9. Biểu số 09 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 CC TT BVTV.doc
21
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0861/QĐ-SNN12/05/2022 8. Biểu số 8 Công khai giao DT 2022 (1).xlsx
22
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0756/QĐ-SNN04/05/2022 7. BM 07 cong khai giao DT 2022.xlsx
23
Công bố công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021 quỹ PCTT tỉnh Hà Nam 202103/2022/QĐ-QPCTT25/02/2022 03.2022. QĐ công khai quyết toán thu và SD nguồn thu quỹ PCTT 2021_0001.pdf
24
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu 0608/QĐ-SNN21/01/2022 06. Biểu số 06 BM cong khai bs cho TTKN.xlsx
25
Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2022Biểu số 0501/QĐ-CCTL12/01/2022 5. Biểu số 5. Cong khai dự toán 2022 CCTL.xlsx
26
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2022Biểu số 0402/QĐ-CN&TY11/01/2022 04. Biểu số 04. Công khai dự toán ngân sách 2022 CNTY.docx
27
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2022Biểu số 0301/QĐ-TTBVTV07/01/2022
28
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0102/QĐ-SNN04/01/2022 1. BM cong khai giao DT 2022.xlsx
29
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2022 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0201/QĐ-SNN04/01/2022 Biểu số 02. BM cong khai giao DT 2022.xlsx
30
Công khai dự toán bổ sung kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2021Biểu số 3277/QĐ-QLCL31/12/2021 32. Biểu số 32 TB c khai bo sung kp XPVPHC QLCL.xlsx
31
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2021Biểu số 2907/QĐ-TTBVTVKL20/12/2021 29. Biểu 29 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 BVTV.docx
32
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2021 2021Biểu số 3071/QĐ-QLCL20/12/2021 30. Biểu số 30 TB c khai bo sung kp CTMTQG nam 2021 QLCL.xlsx
33
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG Xây dựng NTM năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam Biểu số 31342/QĐ-SNN20/12/2021 31. BM 31 cong khai bs 2021 CTMT CTMTQG NTM.xlsx
34
Công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2021Biểu mẫu số 3332/QĐ-CNTY18/12/2021 33. Biểu số 33. Phụ lục cong khai DT bổ sung CTMTQG 2021 CNTY.xlsx
35
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 28288/QĐ-SNN06/12/2021 28.Biểu 28.xlsx
36
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 2726624/11/2021 27. Biểu mẫu số 27 cong khai bs.xlsx
37
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 2627724/11/2021 26. Biểu số 26 277..xlsx
38
Công khai dự toán bổ sung năm 2021 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2021Biểu số 2534/QĐ-TL05/11/2021
39
Công bố công khai thu hồi dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 22242/QĐ-SNN13/10/2021 Biểu mẫu 22.1 11. BM cong khai thu hồi KP sáp nhập.xlsx
40
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 23241/QĐ-UBND13/10/2021 23. Biểu số 23. QD cong khai giao KP ĐV mới.docx
41
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2021Biểu số 2401/QĐ-TTBVTV&KL13/10/2021 24. Biểu số 24. Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 CCTT BVTV KL.docx
42
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 2 năm 2021 tỉnh Hà Nam 2021Quyết định 1558/QĐ-UBND 30/08/2021 1558. QĐPD KH va giao chỉ tiêu thu nộp Qũy PCTT đợt 2 năm 2021.pdf
43
Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 20168/QĐ-SNN23/08/2021 20. Biểu số 20. BM cong khai điều chỉnh kp VPS 2021.xlsx
44
Công khai thu hồi dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 21130/QĐ-TT&BVTV23/08/2021 21. Biểu số 21 QĐ công khai thu hồi dự toán NSNN 2021 TT&BVTV.docx
45
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 1 năm 2021 tỉnh Hà Nam 2021Phụ lục 08.202108/2021/QĐ-QPCTT10/08/2021 08.2021. Phụ lục.XLSX
46
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 19145/QĐ-SNN02/08/2021
47
Công khai dự toán thu hồi, cắt giảm kinh phí năm 2021 của Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2021Biểu số 1828/QĐ-QLCL26/07/2021
48
Công khai cắt giảm kinh phí từ nguồn thu phí năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 17118/QĐ-TT&BVTV23/07/2021
49
Công khaidự toán thu hồi, cắt giảmkinh phínăm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021Biểu số 16139/QĐ-SNN21/07/2021
50
Công khai bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 14137/QĐ-SNN16/07/2021 14. Biểu mẫu số 14 Cong khai bổ sung và thu hồi KP 2021 SNN.xlsx
123
Previous Page 1-50 Next Page