Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán thu hồi, cắt giảm kinh phí năm 2021 của Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2021Biểu số 1828/QĐ-QLCL26/07/2021
2
Công khai cắt giảm kinh phí từ nguồn thu phí năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 17118/QĐ-TT&BVTV23/07/2021
3
Công khaidự toán thu hồi, cắt giảmkinh phínăm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021Biểu số 16139/QĐ-SNN21/07/2021
4
Công khai bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2021 của Sở NN & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 14137/QĐ-SNN16/07/2021 14. Biểu mẫu số 14 Cong khai bổ sung và thu hồi KP 2021 SNN.xlsx
5
Công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 15115/QĐ-TT&BVTV16/07/2021
6
Công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2021Biểu số 1320/QĐ-CCTL16/07/2021 13. biểu mẫu 13. Cong khai thu hồi dự toán 2021 CC Thủy lợi.xlsx
7
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 12121/QĐ-SNN01/07/2021
8
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2021Biểu số 11118/QĐ-SNN28/06/2021
9
Công khai quyết toán ngân sách Chi cục QLCL năm 2020 2020Biểu mẫu số 1016/QĐ-QLCL31/05/2021 1. Biểu 10. TB cong khai QT nam 2020 QLCL.xlsx
10
Công khai thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Hà Nam năm 2020 2020Biểu mẫu số 918/05/2021 9. PL thu nộp Quỹ 2020.xls
11
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở NN&PTNT 2021Biểu số 0966/QĐ-SNN10/05/2021 Biểu số 9 SNN.xlsx
12
Công bố công khai dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2021 2021Biểu số 0111/QĐ-TL05/05/2021 2. Biểu mẫu số 11. CCTL Cong khai dự toán 2021.Duy tu.xlsx
13
Công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2020Biểu số 0702/QĐ-CN&TY19/02/2021 7. Biểu 7 Công khai bổ sung dự toán ngân sách 2020 CCCNTY.docx
14
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2021Biểu số 0803/QĐ-CN&TY19/02/2021 8. Biểu 8 Công khai dự toán ngân sách 2021 CCCNTY.docx
15
Công bố giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 TTKN 2021Biểu mẫu số 05529/QĐ-SNN17/02/2021 5. Biểu 05 Quyet dinh giao dự toán 2021 TTKN.pdf
16
Công bố Công khai dự toán Ngân sách năm 2021 Trung tâm khuyến nông 2021Biểu mẫu số 0603/QĐ-TTKN17/02/2021 6. Biểu 06 Quyết định công bố công khai DT năm 2021 TTKN.pdf
17
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 2021Biểu số 0312/QĐ-SNN26/01/2021 Biểu số 03.2021.xlsx
18
Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 Chi cục TT & BVTV 2020Biểu số 0415/QĐ-TT&BVTV26/01/2021 Biểu số 04.2021.BVTV.docx
19
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản 2021Biểu số 01.202111/01/2021 Bieu.01.2021.xlsx
20
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2021Biểu số 02.202115/01/2021 Bieu.02.2021.xlsx
21
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2021Biểu số 15250/QĐ-TT&BVTV04/01/2021 15. Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021.doc
22
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu số 1604/01/2021 16. BM cong khai bs T12.xlsx
23
Công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi 2020Biểu mẫu số 1427/QĐ-TL09/12/2020 14. Cong khai dự toán bổ sung 2020 CC TL.xlsx
24
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020Biểu mẫu số 13499/QĐ-SNN09/12/2020 13. BM cong khai bs T12.xlsx
25
Công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 2020Biểu số 12168/QĐ-TT&BVTV02/10/2020 12. Biểu mẫu số 12 QĐ bổ sung kinh phí GCTM CCTT BVTV.docx
26
Công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên từ nguồn thu phí năm 2020 của Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản Hà Nam 2020Biểu số 1165/QĐ-QLCL17/09/2020 11. Biểu 11 TB cong khai căt giảm từ nguồn thu phí 2020 QLCL.xlsx
27
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020 2020Biểu số 10361/QĐ-SNN17/09/2020 10. BM 10 cong khai 2020.xlsx
28
Công khai dự toán thu hồi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam 2020Biểu số 09354/QĐ-SNN15/09/2020 9. Phụ lục cong khai DT thu hồi KP.xlsx
29
Công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2020Biểu số 0209/09/2020 2. Biểu 3_TB cong khai thu hoi kinh phi nam 2020 QLCL.xlsx
30
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 20201. Biểu mẫu 01162/QĐ-TT&BVTV07/09/2020 1. Du toan bo sung 2020.xls
31
Công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0115/QĐ-TL31/08/2020 1. Cong khai thu hồi dự toán 2020 CCTL.xlsx
32
Công khai quyết toán kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2019 tỉnh Hà Nam 2019Biểu số 0214/QĐ-TL31/08/2020 2. Cong khai quyết toán duy tu 2019 CCTL.xlsx
33
Công khai quyết toán kinh phí xử lý cấp bách sự cố trượt mái hạ lưu đê hữu Hồng 2019Biểu số 0313/QĐ-TL31/08/2020
34
Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu số 8302/QĐ-SNN24/08/2020 8. BM cong khai thu hoi KP SNN 24.8.2020.xlsx
35
Công khai dự toán Ngân sách năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0210/QĐ-TL03/08/2020 1. Biểu số 2 Cong khai dự toán 2020 (Duy tu) CCTL.xlsx
36
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI Chi cục QLCLNLS & TS 2020Biểu số 0851/QĐ-QLCL24/07/2020 8. Biểu mẫu 08 TB cong khai DT Bo sung 2020 - ĐHTĐ.xlsx
37
Công khai giao dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2020Biểu mẫu số 720/07/2020 7. BM cong khai KP duy tu BDDD.xlsx
38
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2020Biểu mẫu số 6.7.202006/07/2020 6.7.2020 BM cong khai T7.xlsx
39
Dự toán bổ sung thu - chi ngân sách NN 2020 Chi cục QLCL NLS & TS 2020Biểu mẫu số 0138/QĐ-QLCL17/06/2020 1. QLCL Biểu mẫu Công khai DT Bo sung 2020.xlsx
40
Công khai Dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở NN & PTNT Hà Nam 2020Biểu số 01172/QĐ-SNN08/06/2020 8.6.2020. Bieu mau cong khai DT BX CTMTQG T6-2020.xlsx
41
Công bố công khai giao dự toán kinh phí vốn sự nghiệp từ NSTW thuộc Chương trình MTQG XDNTM và Giảm nghèo bền vững năm 2020 2020Biểu mẫu số 4141/QĐ-SNN27/05/2020 4. BM cong khai giao DT CTMTQG 2020.xlsx
42
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2020Biểu số 0102/QĐ-TL27/03/2020 1. Biểu mẫu 01.xlsx
43
Công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2020 SNN 2020Biểu số 0157/QĐ-SNN13/03/2020 1. BM cong khai thu hoi KP SNN 16.3.2020.xlsx
44
Công khai Dự toán Thu Chi năm 2020 Chi cục Thủy lợi 2020Biểu số 0101/QĐ-TL25/02/2020 1. Biểu 01 Cong khai dự toán 2020 CCTL.xlsx
45
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2020Biểu số 0148/QĐ-SNN20/02/2020 1. Quyết định 48 BM cong khai bs DT 2020 SNN.xlsx
46
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201903A/QĐ-QLCL20/02/2020 1. Quyet dinh 03a.pdf
47
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201904A/QĐ-QLCL20/02/2020 2. Quyet dinh 04a.pdf
48
Công bố công khai Dự toán bổ sung NSNN năm 2019 201905A/QĐ-QLCL20/02/2020 3. Quyet dinh 05a.pdf
49
Công bố công khai Dự toán NSNN năm 2020 202007/QĐ-QLCL20/02/2020 4. Quyet dinh 07.pdf
50
Công bố công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT 20201. Thông báo công khai ngân sách 202003/02/2020 1. TB cong khai ns Kiem lam 2020.xlsx
12
Previous Page 1-50 Next Page