Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách năm 2024 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2024Biểu mẫu 810/QĐ-TL01/04/2024 8. Biểu mẫu 08.xlsx
2
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí NSNN năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2024Biểu mẫu số 733/QĐ-SNN28/03/2024 7. Biểu mẫu 07. Công khai bs Kp thẩm định NMN.xls
3
Công khai dự toán kinh phí NSNN năm 2024 của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nam 2024Biểu mẫu 0607/QĐ-PTNT22/01/2024 Biểu mẫu 06.xls
4
Công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Khuyến nông 2024Biểu mẫu 0502/QĐ-KN21/01/2024 Biểu mẫu 05..docx
5
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 2024Biểu số 0403/QĐ-CLCB16/01/2024 6. Công khai dự toán năm 2024 PTTT.doc
6
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2024Biểu mẫu 2.106/QĐ-SNN08/01/2024 2.1. Biểu mẫu cong khai DT VP So 2024.xlsx
7
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2024 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2024Biểu số 0203/QĐ-SNN05/01/2024 Biểu mẫu 02.xlsx
8
Công khai dự toán Ngân sách năm 2024 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Nam 2024Biểu số 0301/QĐ-TL08/01/2024 Biểu mẫu 03.xls
9
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2024Biểu số 01188/QĐ-SNN02/01/2024 1. Biểu mẫu 01.xlsx
10
Công khai giao dự toán điều chỉnh kinh phí NSNN năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT 2023Biểu mẫu 16155/QĐ-SNN08/11/2023 16. Biểu số 16 BM cong khai đc Kp 2023 VPS.xlsx
11
Công khai giao dự toán điều chỉnh kinh phí NSNN năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu 19155/QĐ-SNN27/10/2023 19. Biểu mẫu 19. Cong khai đc Kp 2023.xlsx
12
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí NSNN năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu 18170/QĐ-SNN17/11/2023 18. Biểu số 18 BM cong khai bs Kp 2023.xlsx
13
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu 17168/QĐ-SNN15/11/2023 17. Biểu 17. BM cong khai QT 2022.xlsx
14
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 2023Biểu mẫu 1564/QĐ-QLCL21/09/2023 15. Biểu 15 QĐ công khai bổ sung dự toán năm 2023 QLCL.docx
15
Công khai quyết toán kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Nam 2022Biểu mẫu 1440/QĐ-TL 15/08/2023 14. Biểu số 14 Công khai quyết toán duy tu 2022.xlsx
16
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2022Biểu số 1295/QĐ-SNN18/07/2023 12. Biểu số 12.xls
17
Công khai thu hồi kinh phínăm 2023 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2023Biểu số 1394/QĐ-SNN18/07/2023 13. Phụ lục 13 công khai thu hồi KP VPS 2023.xlsx
18
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Thủy lợi 2023Biểu số 0928/QĐ-TL11/07/2023 Biểu số 09. Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022.docx
19
Quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 2023Biểu số 10../QĐ-QLCL11/07/2023 Biểu mẫu số 10. QĐ công khai quyết toán 2022 QLCL.docx
20
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2023Biểu số 11... /QĐ-CNTY11/07/2023 Biểu số 11. Cong_khai_quyết toán theo_tt_90 CNTY.xls
21
Công khai giao dự toán thu hồi kinh phí năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu số 08.../QĐ-SNN28/06/2023 8.Biểu mẫu số 08.xls
22
Công khai dự toán kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023 của Chi cục Thủy lợi 2023Biểu số 7.../QĐ-TL06/06/2023 7. Biểu số 7.xlsx
23
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2023 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu số 0517/QĐ-SNN23/02/2023 5. Biểu số 05.xlsx
24
Công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2022 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2023Biểu mẫu số 0620/QĐ-SNN23/02/2023 6. Biểu mẫu số 06.xlsx
25
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023Biểu số 0416/QĐ-SNN21/02/2023 4. Biểu mẫu số 04.xlsx
26
Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dựán hoàn thành năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023Biểu số 0315/QĐ-SNN21/02/2023 3. Biểu mẫu số 03.xlsx
27
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0206/QĐ-SNN09/01/2023 2. Biểu 2 Cong khai bs Kp 2022.xlsx
28
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0101/QĐ-SNN03/01/2023 1. Biểu 1 Cong khai bs Kp 2022.xlsx
29
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 19180/QĐ-SNN22/12/2022 19. BM cong khai bs Kp 2022.xlsx
30
Công khai giao dự toán kinh phí năm 2023 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu số 20181/QĐ-SNN22/12/2022 20. BM cong khai giao DT 2023.xlsx
31
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 2 năm 2022 tỉnh Hà Nam 2022Quyết định 2047/QĐ-UBND 08/2022/QĐ-QPCTT03/11/2022 2047. QĐ Giao chi tieu thu nop Quy PCTT dot 2 2022.pdf
32
Công bố công khai Kế hoạch và Giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai đợt 1 năm 2022 tỉnh Hà Nam 2022Quyết định 1591/QĐ-UBND 06/2022/QĐ-QPCTT22/08/2022 1591. PL.pdf
33
Công khai bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2022Biểu mẫu số 18113/QĐ-SNN12/08/2022 18. biểu mẫu số 18. Phụ lục công khai Bổ sung, thu hồi kinh phí VPS 2022.xlsx
34
Công khai quyết toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1733/QĐ-TL08/08/2022 17. Biểu mẫu số 17 Cong khai quyết toán duy tu 2021.xls
35
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1356/QĐ-SNN05/05/2022 13. BM 13 cong khai giao DT 2022.xlsx
36
Công khai tình hình đầu tư, xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT 2022Biểu mẫu 0928/07/2022 09. Biểu 09a Công khai TS 2022 28.7.22.pdf
37
Công bố công khai thu hồi dự toán năm 2022 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam Năm 2022Biểu mẫu số 1232/QĐ-TL 25/07/2022 12. Biểu số 12. Cong khai thu hồi dự toán 2022 CCTL.xlsx
38
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 15103/QĐ-SNN25/07/2022 15. BM 15 cong khai giao DT 2022.xlsx
39
Công khai giao dự toán bổ sung và thu hồi kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 2022Biểu mẫu số 16104/QĐ-SNN25/07/2022 16. BM 16 cong khai thu hồi Kp 2022.xls
40
Công khai dự toán kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2022 Chi cục Thủy lợi 2022Biểu số 1129/QĐ-TL27/06/2022
41
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu số 1484/QĐ-SNN25/06/2022 14. BM 14 cong khai giao DT 2022.xlsx
42
Công khai dự toán bổ sung kinh phí Xúc tiến thương mại tham gia hội chợ và phát triển thị trường năm 2022 Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam 2022Biểu số 1023/QĐ-QLCL24/05/2022 10. Biểu số 10 TB công khai bo sung kp XTTM nam 2022 QLCL.xlsx
43
Công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm 2022Biểu số 0906/QĐ-CCTTBVTV18/05/2022 9. Biểu số 09 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 CC TT BVTV.doc
44
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0861/QĐ-SNN12/05/2022 8. Biểu số 8 Công khai giao DT 2022 (1).xlsx
45
Công khai giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam 2022Biểu số 0756/QĐ-SNN04/05/2022 7. BM 07 cong khai giao DT 2022.xlsx
46
Công bố công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm 2021 quỹ PCTT tỉnh Hà Nam 202103/2022/QĐ-QPCTT25/02/2022 03.2022. QĐ công khai quyết toán thu và SD nguồn thu quỹ PCTT 2021_0001.pdf
47
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam 2022Biểu mẫu 0117/QĐ-SNN28/01/2022 01. Biểu mẫu 01 Công khai DT VP So 2022.xlsx
48
Công khai giao bổ sung kinh phí dự toán năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nam 2022Biểu mẫu 0608/QĐ-SNN21/01/2022 06. Biểu số 06 BM cong khai bs cho TTKN.xlsx
49
Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của Chi cục Thủy lợi Hà Nam 2022Biểu số 0501/QĐ-CCTL12/01/2022 5. Biểu số 5. Cong khai dự toán 2022 CCTL.xlsx
50
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2022Biểu số 0402/QĐ-CN&TY11/01/2022 04. Biểu số 04. Công khai dự toán ngân sách 2022 CNTY.docx
123
Previous Page 1-50 Next Page