Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
21/09/2021
Ngày 20/9/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó:
12
Previous Page 1-15 Next Page