Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin phát triển ngành  
01/08/2020
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương ở Hà Nam bước đầu mang lại kết quả quan trọng, từng bước tạo dựng thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa làng nghề, tăng thu nhập cho người dân.
12/06/2020
Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.
04/05/2020
Vượt qua mọi khó khăn nhất là dịch bệnh covid – 19, trong quý I/2020 ngành Nông nghiệp Hà Nam đã thực hiện các nhiệm vụ của ngành trên mọi lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định.
24/10/2019
Sáng ngày 09/10/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.
01/07/2019
Thực hiện Đề án ứng dụng một số giống cây trồng mới chủ yếu theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô tập trung gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2017 - 2021, vụ Xuân 2019 phòng nông nghiệp & PTNT huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt&BVTV triển khai mô hình ứng dụng giống lúa thuần mới, chất lượng cao HDT10. Mô hình hướng tới mục tiêu lựa chọn giống lúa thuần mới, chất lượng cao, đảm bảo năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai và canh tác ở địa phương. Nhờ vào đặc điểm nhiễm bệnh bạc lá nhẹ, có khả năng thay thế được giống lúa Bắc Thơm số 7.
11/03/2019
Nhìn lại năm qua, sản xuất nông nghiệp 2018 của Hà Nam có nhiều khởi sắc. Cơ cấu nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm từng bước gắn với thị trường tiêu thụ. Các chương trương trình, đề án, dự án được triển khai tích cực và bước đầu đạt được các kết quả tích cực.
02/02/2018
- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; - Thực hiện Kế hoạch số 3766/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 như sau:
27/09/2016
Việc Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ được Bộ NN&PTNT quyết liệt chỉ đạo; theo đó từ ngày 1/10/2016, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT phấn đấu hoàn toàn thực hiện việc giải quyết 9 thủ tục hành chính trên hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia (không thực hiện giải quyết hồ sơ giấy), mở rộng đối với các thủ tục hành chính trên toàn quốc.
15/09/2016
Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Nam Định, Thái Bình; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị cơ sở thực hiện xuất, cấp không thu tiền hóa chất sát trùng để các địa phương phòng chống dịch bệnh.
07/08/2016
Ngày 7/8/2016, Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm và thủy sản đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ khuyến nông viên cơ sở các xã trong toàn tỉnh Hà Nam.
18/03/2013
Vùng đất Bô Đồng của HTXDVNN Đại Vượng xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm thuộc khu vực rất khó khăn về nước tưới, và cũng là vùng cấy lúa ăn chắc nhiều năm nay của nông dân. Nhưng vụ Mùa 2012 với sự quyết tâm của địa phương và sự đồng thuận cao của nông dân đã giúp cho Đại Vượng thành công gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng ngay từ vụ đầu tiên này.
11/03/2013
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh Hà Nam về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 tỉnh Hà Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ của ngành như sau:
27/02/2013
Những ngày đầu Xuân này, nông dân tỉnh Cà Mau đang tất bật thu hoạch các trà lúa vụ 2 trên những cánh đồng mẫu lớn ở các xã Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Phú (huyện Thới Bình), xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) để kịp thời cải tạo đất xuống giống vụ mùa Hè Thu năm 2013.
04/06/2012
Vừa qua, 150 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Sở Nông ghiệp & PTNT Hà Nam được tập huấn kiến thức về chương trình xây dựng nông thôn mới.
12
Previous Page 1-15 Next Page