Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
09/11/2022
Tháng 10/2022 Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các dự án thuộc lĩnh vực Chi cục Chăn nuôi & Thú y hực hiện năm 2022.
29/10/2021
Trong những năm qua, chăn nuôi vịt phát triểm mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Một mặt do lợi nhuận từ chăn nuôi vịt so với những con nuôi khác có phần ổn định hơn, thời gian nuôi ngắn mức độ quay vòng nhanh. Mặt khác, thịt vịt nhiều dưỡng chất, giá thành rẻ hơn so với các loại thịt khác. Do vậy, người tiêu dùng đang có xu hướng chọn thịt vịt để cung cấp đạm động vật cho bữa ăn hàng ngày.
12
Previous Page 1-15 Next Page