Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
29/10/2021
Trong những năm qua, chăn nuôi vịt phát triểm mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Một mặt do lợi nhuận từ chăn nuôi vịt so với những con nuôi khác có phần ổn định hơn, thời gian nuôi ngắn mức độ quay vòng nhanh. Mặt khác, thịt vịt nhiều dưỡng chất, giá thành rẻ hơn so với các loại thịt khác. Do vậy, người tiêu dùng đang có xu hướng chọn thịt vịt để cung cấp đạm động vật cho bữa ăn hàng ngày.
09/08/2021
Trên cơ sở kết quả thực hiện các năm 2018, 2019 của Đề án, năm 2020, 2021 tiếp tục triển khai thực hiện mô hình điểm nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông trong ao” tại các huyện, thành phố, thị xã. Sở Nông nghiệp & PTNT đã kết nối, thuê cán bộ kỹ thuật của HTX Thủy sản Xuyên Việt - tỉnh Hải Dương, Hiệp hội đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ xây dựng, vận hành hệ thống nuôi cá “ sông trong ao” cho các hộ tham gia mô hình.
16/03/2021
Trong những năm qua nông nghiệp vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó ngành chăn nuôi đã trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Giúp tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi, đóng góp lớn vào tăng trưởng về giá trị chung của ngành nông nghiệp.