Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin quy hoạch  
13/07/2023
Trong tháng 7 năm 2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiêp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân, UBND xã Chân Lý, HTX nuôi trồng thủy sản xã Chân Lý tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phòng, trị bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
03/07/2020
Hội đồng khoa học của Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tổ chức kiểm tra đánh giá các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng VietGAP.
12/06/2020
Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã Xuân Khê đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.
20/05/2019
Thực hiện Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019 Ngành nông nghiệp & PTNT đã chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị trong ngành rất cụ thể và chi tiết. Đã đưa ra các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
26/03/2018
Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 118/KH-SNN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2017.
02/02/2018
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; - Thực hiện Kế hoạch số 3765/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 như sau:
02/02/2018
- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; - Thực hiện Kế hoạch số 3766/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 như sau:
18/03/2013
Thông qua việc thực hiện các chương trình dự án, đề án đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho việc sản xuất cây trồng hàng hóa cho năng suất, chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bên cạnh đó còn lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, tham quan đầu bờ và các phương tiện thông tin đại chúng khác về sử dụng các loại giống cây trồng đúng nguồn gốc, đảm bảo năng suất và chất lượng, sử dụng cân đối phân vô cơ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ để đất không bị lưu tồn dư lượng phân hóa học làm chai cứng tầng đất canh tác ảnh hưởng xấu đến môi trường.
19/08/2014
Hà Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, là cửa ngõ phía Nam của thủ đô, hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 8.769 ha phân bố trên địa bàn 20 xã, thuộc 4 huyện là Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên, Bình Lục, chiếm 10,2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tuy diện tích không lớn nhưng rừng Hà Nam có một vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, sinh thái, làm đẹp cảnh quan môi trường không chỉ cho địa phương mà còn cho thủ đô Hà Nội. Nhận thức được vai trò quan trọng của rừng, được sự đầu tư của Chính phủ, tỉnh Hà Nam đã xây dựng nhiều dự án đầu tư, phát triển rừng, thông qua các chương trình 327,661. Tính đến 31/12/2008 độ che phủ của rừng đạt 9,4% .
07/11/2011
Sau khi Bộ NN-PTNT có Thông tư quản lí chặt chất lượng muối NK, các DN được cấp hạn ngạch NK muối đã “kêu như vạc” vì cho rằng tiêu chuẩn quá cao. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lí cho rằng đây cũng là một rào cản cần thiết mà Bộ NN-PTNT đưa ra nhằm hạn chế muối NK để bảo vệ diêm dân và DNSX muối nội.