Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
02/11/2020
Sáng 30/10/2020 Hội đồng Khoa học Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá truyền thống trên đất trồng lúa chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản”.
13/10/2020
Thực hiện Đề án tái đàn lợn giai đoạn 2020 0 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam đã triển khai kế hoạch phát triển đàn lợn nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn giai đoạn 2020-2022.
08/09/2020
Ngày 24/8/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã ban hành Thông báo số 54/TB-SNN về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT, qua rà soát Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 thông báo điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, cụ thể như sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page