Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
08/09/2020
Ngày 24/8/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã ban hành Thông báo số 54/TB-SNN về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT, qua rà soát Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020 thông báo điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, cụ thể như sau:
25/08/2020
Thực hiện Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page