Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
21/05/2021
Thanh tra chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đã thực hiện được 17 cuộc thanh, kiểm tra đối với 199 tổ chức, cá nhân; phát hiện 07 tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt VPHC với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng, trong đó:
08/10/2019
Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ - UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, ngày 7/10/2019 tại Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam đối với đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
26/09/2019
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
16/05/2024
Chiều ngày 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến về chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Các đồng chí: Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trường Quốc Hưng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.
26/04/2024
Thực hiện Công văn số 621/UBND-TCDNC ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phát động phong trào thi đua năm 2024. Năm 2024 là năm bản lề, năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2024. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”, Sở Nông nghiệp và & PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau: