Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học  
03/07/2020
Ngày 22/6/2020, đoàn công tác tỉnh Hà Nam gồm Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp do đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm làm mạ khay máy cấy tại huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội.
03/07/2020
Hội đồng khoa học của Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam tổ chức kiểm tra đánh giá các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng VietGAP.
10/06/2019
Thực hiện Quyết định số: 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 cho Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam; Sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh cho Sở Nông nghiệp & PTNT, Ngành đã chủ động tổ chức họp Hội đồng Khoa học & Công nghệ xét duyệt các mô hình sự nghiệp khoa học nông nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở và phân bổ cụ thể như sau:
03/06/2019
Lựa chọn nhà thầu tư vấn Khảo sát và thiết kế giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng xử lý cấp bách sạt lở, nâng cấp tuyến đê Tả Đáy và Hữu Hồng tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.
12/09/2014
Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực Đồng bằng sông Hồng, do đó về địa chất, khí tượng thủy văn đều mang một đặc điểm chung trong lưu vực, cơ bản là nền đất yếu, hệ số ổn định kém, hệ số thấm lớn dọc theo tuyến đê hữu Hồng thuộc địa phận Hà Nam từ Km 117+900 ÷ Km 156+863, ngoài ra Hà Nam còn hệ thống sông Đáy phía Tây bắt đầu từ K88 ÷ K136+517, ngoài ra là hệ thống sông nội địa như sông Châu Giang, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Biên Hòa, sông Sắt v.v… Đặc điểm chung là các công trình thủy lợi từ trước đến nay đều được quy hoạch và xây dựng trên đê hoặc trên các bờ kênh chính, có những công trình xây dựng trên lòng sông như cống Tắc Giang, cống đập Phúc - Lý Nhân, cống âu Phủ Lý, cống D10 Phù Vân, cống Mộc Nam - Duy Tiên.
10/07/2014
Ngày 29 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 724/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015
09/07/2014
Ngày 22 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 1148/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn
22/11/2011
Hệ thống đê vùng đồng bằng Bắc Bộ được xây dựng trên nền trầm tích Haloxen thấm nước mạnh. Về mùa lũ khi nước sông lên cao thường xuất hiện mạch đùn, mạch sủi đê dọa an toàn của đê. Khả năng xảy ra biến dạng thấm khi nước sông lên cao phụ thuộc cấu trúc địa chất nền đê (chiều dày tầng thấm mạnh, chiều dày lớp phủ phía trên mặt và khoảng cách từ sông đến đê). Dựa vào tài liệu thu thập được và cách tiếp cận mới trong đánh giá an toàn về biến dạng thấm của nền đê, bài báo đã phân tích và đánh giá an toàn về thấm cho các tuyến đê chính của tỉnh Hà Nam. Kết quả này rất có giá trị phục vụ cho công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam.