Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tuần 26 : Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 8h. Dự HN công bố Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam. Nguyễn Mạnh Hùng Văn phòng Sở, Thanh tra Sở P320, UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. Dự HN nghe báo cáo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Mạnh Hùng Phòng Kế hoạch Tài chính Tầng 2 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:30 7h45. Dự HN bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 14h. Dự HN thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P203 UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. HN thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên. Phòng Kế hoạch Tài chính Tầng 2 Sở Tài Nguyên và Môi trường
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 13h30. Dự phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm , phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P320. UBND tỉnh Hà Nam.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 7h30. Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 5 năm , giai đoạn 2016-2020. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
08:00-11:30 8h. Dự HN thống nhất phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500/220kV Nho Quan- Thanh Nghị. Đ/c PGĐ Sở Ngô Mạnh Ngọc dự. Chi cục kiểm lâm Tầng 2 Sở Xây dựng.
08:00-11:30 8h. Dự họp ban chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính thành lập Khu công nghệ cao Lý Nhân. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P203 UBND tỉnh Hà Nam.
10:00-11:30 10h. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. Dự HN nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB và các giải pháp để thực hiện hoàn thành các tuyến đường: đường 68 m, đường Lê Công Thanh, đường N1. Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Mạnh Hùng dự. P203. UBND tỉnh Hà Nam.
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/06/2021
08:00-11:30 8h. Dự HN công bố Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra Chính phủ chủ trì rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam. Nguyễn Mạnh Hùng Văn phòng Sở, Thanh tra Sở P320, UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. Dự HN nghe báo cáo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Mạnh Hùng Phòng Kế hoạch Tài chính Tầng 2 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.
Thứ 3
22/06/2021
07:45-11:30 7h45. Dự HN bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
Thứ 4
23/06/2021
14:00-17:00 14h. Dự HN thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P203 UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. HN thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên. Phòng Kế hoạch Tài chính Tầng 2 Sở Tài Nguyên và Môi trường
Thứ 5
24/06/2021
13:30-17:00 13h30. Dự phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm , phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P320. UBND tỉnh Hà Nam.
Thứ 6
25/06/2021
07:30-11:30 7h30. Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 5 năm , giai đoạn 2016-2020. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
08:00-11:30 8h. Dự HN thống nhất phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500/220kV Nho Quan- Thanh Nghị. Đ/c PGĐ Sở Ngô Mạnh Ngọc dự. Chi cục kiểm lâm Tầng 2 Sở Xây dựng.
08:00-11:30 8h. Dự họp ban chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính thành lập Khu công nghệ cao Lý Nhân. Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên P203 UBND tỉnh Hà Nam.
10:00-11:30 10h. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Giám đốc Sở Lê Hoàng Thuyên Hội trường UBND tỉnh Hà Nam.
14:00-17:00 14h. Dự HN nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB và các giải pháp để thực hiện hoàn thành các tuyến đường: đường 68 m, đường Lê Công Thanh, đường N1. Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Mạnh Hùng dự. P203. UBND tỉnh Hà Nam.
Thứ 7
26/06/2021
...
Chủ nhật
27/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...