Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1.003397 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

Thủ tục hành chính 4. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn  
1.003397 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh)

5.1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Tổ chức, cá nhân trình, Chi cục Phát triển nông thôn sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

- Bước 4: Sở Nông nghiệp & PTNT chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ về các phòng chuyên môn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả:

+ Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT.

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp Tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

5.2 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

5.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

+ Đơn đề nghị của chủ dự án (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Dự án liên kết (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau;

+ Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP);

+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4 Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Sở Nông nghiệp & PTNT: 04 ngày làm việc.

- Thời gian giải quyết tại Uỷ ban nhân dân tỉnh: 02 ngày làm việc.

5.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

5.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp & PTNT);

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

5.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

5.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

5.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Liên kết đảm bảo ổn định:

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm;

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm.

- Dự án liên kết có sự hỗ trợ của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Văn phòng