Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tiếp cận thông tin Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
17/01/2024
Thông báo số 102/TB-SNN ngày 03/11/2023 Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4); thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT
02/11/2023
Báo cáo số 506/BC-SNN ngày 01/11/2023 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nông nghiệp & PTNT
27/10/2023
Báo cáo số 485/BC-SNN ngày 25/10/2023 Kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn