Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam kiểm tra đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 20 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó tập trung chủ yếu tại các Khu công nghiệp Đồng Văn, Hòa Mạc và Châu Sơn.

A34.jpg

A4.jpg

Thực hiện Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn các thủ tục hành chính và tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Doanh nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT cấp Giấy chứng nhận điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có những hướng dẫn và giải đáp cũng như tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần nâng cao sản lượng cũng như chất lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y