Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y.

Thủ tục hành chính  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y.

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Trong đó: sửa đổi, bổ sung 02 TTHC lĩnh vực thú y.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 2050/QĐ-UBND.

5. QĐ 2050 công bố DM TTHC Sở NN&PTNT T11.22.pdf


Văn phòng