Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Ngày 

Ngày 15/3/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Nội dung của Quyết định 450/QĐ-UBND.

1.1 Quyết định 450 ngày 15.3.2021.pdf


Văn phòng
Tin liên quan