Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông ...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Ngày 05/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó:

+ Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thủy sản.

+ Thủ tục hành chính được thay thế: 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp.

+ Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thủy lợi.

Chi tiết của nội dung Quyết định số 436/QĐ-UBND như sau:

2.1. QĐ Công bố TTHC Sở NN&PTNT T3.22 (1).doc

Văn phòng
Tin liên quan